Z wizytą na Politechnice Łódzkiej

Z wizytą na Politechnice Łódzkiej

W dniu 12 grudnia 2017 r. technicy budownictwa z klasy 1TA, 3TB oraz chętni maturzyści z klasy 3A, pod opieką pani Elżbiety Rodzeń wzięli udział w wycieczce dydaktycznej na Politechnikę Łódzką.

W ramach projektu PŁ „Drzwi zawsze otwarte” uczniowie odwiedzili Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

Wizyta w akredytowanym Laboratorium Badawczym Materiałów i Konstrukcji Betonowych oraz
w Laboratorium Mechaniki Materiałów pozwoliła na zapoznanie uczestników wycieczki z badaniami konstrukcji betonowych, żelbetowych, sprężonych oraz stali i materiałów kompozytowych z włókien węglowych.

Pracownicy naukowo-techniczni Wydziału przedstawili wszystkie stanowiska badawcze i przy udziale naszych uczniów przeprowadzili podstawowe badania wytrzymałościowe betonu i stali.

Dla techników budownictwa   naszej szkoły to bardzo wartościowe doświadczenia „zawodowe” a dla naszych maturzystów propozycja przed podjęciem decyzji o dalszej ścieżce kształcenia po maturze.

Elżbieta Rodzeń

Podobne

Wycieczka do GRECJI

Wycieczka do GRECJI

W październiku 2018 dla uczniów ZSP nr 8 planowana jest wycieczka do GRECJI. Program wycieczki:…