Grudniowa rocznica

Grudniowa rocznica

Tradycyjnie już w tragiczną rocznicę wprowadzenia 13 grudnia 1981r. stanu wojennego uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 wzięli czynny udział w spotkaniu z działaczmi Solidarności i happeningu historycznym w Tomaszowie Mazowieckim.

Głównym punktem obchodów 36 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego było spotkanie z działaczami Tomaszowskiej Solidarności z lat 80-tych: p.Teresą Zalewską, p. Ryszardem Wędrychowiczem, p.Zygmuntem Augustyniakiem i p.Stanisławem Szubertem. Wśród zaproszonych gości pojawili się : Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego p.Barbara Robak, Przewodniczący Zarządu Regionu Piotrkowskiego NSZZ „Solidarność” i Ziemi Tomaszowskiej p.Zbigniew Bogusławski i p.Dariusz Domagała; Kierownik Archiwum Państwowego w Tomaszowie Mazowieckim p.Andrzej Wróbel ; Dyrektor ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim p.Tomasz Migała; p.Tomasz Antczak – nauczyciel Gimnazjum nr 3 im.marszałka J.Piłsudskiego, działacze Solidarności i mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego.

Spotkanie rozpoczął mini-recital podczas którego, uczennice III Liceum Ogólnokształcącego: Wiktoria Derach, Kamila Jeżak, Kaja Kołodziejska (IIA) i Elżbieta Rudzka przy akompaniamencie Roberta Karlińskiego (IIB) zaśpiewały  utwory „Jest take miejsce, taki kraj”, „Obława”, „Mury”, „Niepodległa, niepokorna”. Rys historyczny między utworami zaprezentował uczeń klasy III A Mateusz Lizut.

W tym samym czasie rejonie Placu Kościuszki pojawiły  się patrole ZOMO i MO w mundurach historycznych z epoki, rozdające mieszkańcom naszego miasta okolicznościowe ulotki. Zgromadzeni goście otrzymali również pamiątkowe identyfikatory.

Następnie swoimi wspomnieniami podzielili się działacze Solidarności.  Towarzyszyła im prezentacja multimedialna z inscenizacji rekonstrukcyjnych oraz zdjęć z epoki dotyczących wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Zgromadzeni usłyszeli o traumatycznych i ponurych dla Polaków wydarzeniach,  pracy konspiracyjnej, szykanach i wyrokach więzienia jakie spotkały ludzi za działalność niepodległościową w tamtych czasach. Padły też gorzkie słowa pod adresem tych, którzy poszli na współpracę z reżimem i do tej pory nie poczuwają się do przeprosin wobec dawnych kolegów. Nie zbarakło odnośników do czasów współczesnych. Wszyscy zgodnie podkreślali – „warto było”. Stwierdzili, że pomimo niedociągnięć dzisiejsza Polska jest tą, o którą walczyli. Najważniejsze dla nich jest to, żeby o tym co dzieje się w kraju decydowali Polacy i żeby te decyzje zapadały tu w Polsce, a nie w Moskwie, Berlinie czy Brukseli.

Na zakończenie spotkania odbyła się mała inscenizacja. Na salę wtargnął patrol ZOMO z tarczami i pałkami. Rozpoczęło się legitymowanie uczniów i przesłuchiwanie. Pokazano obrazki jakie na co dzień można było obserwować w czasie stanu wojennego w Polsce. Samo wejście milicjantów na tyle było zaskakujące i jednocześnie głośnie, że wielu uczniów mocno się wystraszyło. Na koniec uczniowie przeszli na plac Kościuszki, gdzie przebywali uzbrojeni milicjanci. Robiono pamiątkowe zdjęcia, przy oryginalnym milicyjnym fiacie 125p, a chętni mogli się ogrzać przy koksownikach, które były nieodłącznym elementem stanu wojennego w Polsce.

Inscenizatorzy SRH „Batalion Tomaszów” i GRH Milicji Obywatelskiej i ZOMO: Michał Stec, Paweł Grad, Andrzej Wołczyk, Krzysztof Kszczot, Tomasz Kraul i Sebastian Wojdal. Olbrzymie podziękowania za współpracę z Urzędem Miasta Tomaszowa Mazowieckiego dla p.Piotra Gajdy.

Dziękujemy również wszystkim pozostałym osobom za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia oraz p.Bartłomiejowi Cichoniowi i Szkolnej Radzie Rodziców przy ZSP nr 8.

Organizatorzy: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, SRH „BatalionTomaszów” i ZSP nr 8.

Wsparcie medialne: NaszTomaszów.pl i Dziennik Łódzki.

Koordynator projektu: Piotr Dębicki.

Foto: Kamil Borkowski, Andrzej Wdowski.

Podobne