Analitycy z wizytą na Politechnice Łódzkiej

Analitycy z wizytą na Politechnice Łódzkiej

W dniu 12 grudnia 2017 r. uczniowie z kierunku technik analityk, pod opieką pani Katarzyny Sikory wzięli udział w wycieczce dydaktycznej na Politechnikę Łódzką.

W ramach wyjazdu uczniowie odwiedzili Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska gdzie zapoznali się z aparaturą stosowaną w laboratorium chemii instrumentalnej oraz metodami oznaczania różnych związków chemicznych i ich mineralizacji.

Grupa techników zapoznała się podstawami metod oznaczania związków organicznych tj z chromatografią gazową, cieczową.
Z metodami wykorzystującymi światło w czasie analizy tj. ze spektrofotometrią, spektrofluorymetrią. Jak i z metodami, które wykorzystują analizę płomienia tj. z absorpcyjną spektrometrią atomową jak i emisyjną, a które pozwalają na oznaczanie zawartości pierwiastków w ilościach śladowych

 

 

Podobne