Konkurs wiedzy z BHP – „Poznaj swoje prawa w pracy”

Konkurs wiedzy z BHP – „Poznaj swoje prawa w pracy”

W dniu 21 listopada 2017roku w naszej szkole odbył się szkolny konkurs wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy dla uczniów. W konkursie wzięło udział 81 uczniów z klas I – III Technikum nr 6.
Konkurs ten był jednocześnie szkolnym etapem konkursu wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Poznaj swoje prawa w pracy”. Patronat nad konkursem objął Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej prawej ochrony pracy, w tym przepisów bhp, wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Zadaniem uczestników etapu szkolnego było rozwiązanie pisemnego testu zawierającego 25 pytań z zakresu bhp.
Największą liczbę punktów uzyskały osoby z III Ta.

I miejsce: Kinga Rybak  (22pkt na 25 możliwych)

II miejsce: Adrianna Ornafa  (21pkt na 25 możliwych)

III miejsce: Wioletta Biskup i Monika Siwek  (obie po 20 pkt na 25 możliwych)

 Oboje będą reprezentować szkołę w etapie regionalnym konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”, którego organizatorem jest Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi.

 

Szkolny Koordynator – Katarzyna Sikora

Podobne