Dyplomy dla stypendystów Prezesa Rady Ministrów w r. szk. 2017/18

Dyplomy dla stypendystów Prezesa Rady Ministrów w r. szk. 2017/18

W dniu 17 listopada 2017 r. w auli Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym uczniom z województwa łódzkiego, którzy otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018.

Wśród wyróżnionych znalazły się dwie uczennice reprezentujące Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr  8 w Tomaszowie Mazowieckim: Kinga Kosiacka – Bąk (II B) i Martyna Matuszewska (III TA), która uzyskała tytuł stypendystki Prezesa Rady Ministrów  już po raz drugi. Wręczenia dyplomów dokonali  Łódzki Kurator Oświaty pan Grzegorz Wierzchowski i Wojewoda Łódzki pan Zbigniew Rau.

Na zakończenie uroczystości zgromadzeni mieli okazję wysłuchać wykładu dr Joanny Witkowskiej, pracownika naukowego Instytutu Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, specjalisty z zakresu psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia.

Uzdolnionym stypendystkom z ZSP nr 8 z dumą towarzyszyli pan dyrektor Tomasz Migała oraz wychowawczynie  pani Grażyna Góralczyk i pani Beata Węglińska.

Martynie i Kindze gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów na drodze kreatywnego rozwoju, który, jak dowodzą wyniki badań przedstawione w wystąpieniu dr Joanny Witkowskiej, jest możliwy nie tylko dzięki predyspozycjom wrodzonym i wsparciu środowiska, ale przede wszystkim dzięki aktywności własnej.

Podobne