Światowy Dzień Walki z AIDS – konkurs

Światowy Dzień Walki z AIDS – konkurs

REGULAMIN  Szkolnego konkursu plastycznego „Świadomi ryzyka – problem AIDS i HIV w XXI w.”

§ 1. Cele konkursu

1. Poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS wśród młodzieży, w tym:
– sytuacji epidemiologicznej w zakresie zakażeń HIV /AIDS,
– źródeł i dróg szerzenia się wirusa HIV,
– bezpiecznych zachowań.

2. Kształtowanie właściwych postaw młodzieży w stosunku do ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS.

3. Kształtowanie świadomości wpływu własnego postępowania na stan własnego zdrowia.

§ 2. Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej na temat „Świadomi ryzyka – problem AIDS i HIV w XXI w.”

2. Praca powinna odnosić się do celów konkursu, np. źródeł i dróg zakażenia wirusem HIV,
problemów z jakimi borykają się osoby zakażone HIV i chore na AIDS, profilaktyce HIV/AIDS i in.

§ 3. Warunki konkursu

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I –III ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim.

2. Każda praca powinna być:
– wykonana samodzielnie,
– zgodna z celami konkursu,
– wykonana w formacie A2 – A3,
– wykonana w dowolnej technice: malarstwo, rysunek i in.

3. Dostarczenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z udzieleniem prawa na wykorzystanie jej w ramach wystawy na korytarzu szkolnym.

4. Gotowe prace należy dostarczyć do pedagoga szkolnego w ustalonym terminie.

§ 4 Czas trwania konkursu

1. Prace należy dostarczyć w terminie do 29 listopada 2017 roku.

§ 5. Nagrody w konkursie

1. Jury konkursu oceniać będzie prace według następujących kryteriów:
– wartości plastyczne i oryginalność pracy,
– tematyka związana z celami konkursu.
2. W konkursie przewidziane są nagrody ( dyplomy I, II, III miejsce oraz bonusy indywidualne), które zostaną wręczone 1 grudnia, zgodnie z przypadającym Dniem Walki z AIDS .

Podobne