Projekt „Poszukiwacze Skarbu Jana Pawła II”

Projekt „Poszukiwacze Skarbu Jana Pawła II”

Od dnia 27.10.2017r. do 10.12.2017r. nasza szkoła uczestniczy w Projekcie Poszukiwacze Skarbu Jana Pawła II” organizowanym przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. W projekcie biorą udział uczennice klasy Ia: Monika Kmita i Agata Mochola pod opieką p. Joanny Kosior. Celem tego przedsięwzięcia  jest zwiększenie poziomu umiejętności młodzieży w zakresie przekazywania wartości. Uczestnicy zapoznają się z rolą i wartością kultury, poszerzają kompetencje w zakresie fotografii, literatury oraz obrazu. Punktem wyjścia do refleksji jest osoba i etos Jana Pawła II, którego życie i twórczość zostaną przybliżone uczestnikom podczas projektu. Ponadto uczniowie, jak i nauczyciele, zorganizują autorskie wydarzenia kulturalne w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie wyniesione z projektu. Projekt składa się z trzech etapów:

ETAP I etos Jana Pawła II 
Kraków, Wadowice, 27.10-29.10.2017 r.
Wizyta studyjna w Krakowie i Wadowicach, która ma na celu zapoznanie się uczestników z miejscami, które ukształtowały Jana Pawła II.

ETAP II warsztaty twórcze
Warszawa, 3.11-5.11.2017 r.
Uczniowie wezmą udział w wybranym warsztacie twórczym: malarskim, literackim bądź fotograficznym. Równolegle nauczyciele wezmą udział w warsztatach poświęconych sztuce angażowania młodzież w projekty kulturalne.

ETAP III lokalne wydarzenia kulturalne
05.11. – 10.12.2017

Ostatni etap programu skierowany jest do lokalnego środowiska uczestników projektu i zakłada realizację trzech elementów:

1)    prezentacja utworu artystycznego przez uczestników;
2)    dyskusja lub debata wokół etosu Jana Pawła II;
3)    warsztat edukacji kulturalnej.

Warszawa, 8-10.12.2017
Weekendowe spotkanie podsumowujące projekt.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Edukacji Narodowej. 

Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Podobne