Technik Analityk

Technik Analityk

Od września 2017 roku w szkole przy Nadrzecznej naukę rozpoczęło 16 osób w zawodzie TECHNIK ANALITYK. 

Staramy się przywrócić tradycje znanego w Tomaszowie „Chemika”  tworząc młodzieży warunki do zdobywania zawodu.

Technik analityk wykonuje badania składu chemicznego surowców, produktów i innych materiałów. Zajmuje się również ich analizą na potrzeby badań doświadczalnych oraz przemysłu. Wykorzystuje do tego współczesne metody analityczne, klasyczne i instrumentalne. Korzysta ze sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych.

Uczniowie już w klasie pierwszej zapoznają się z pracą w laboratorium chemicznym. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w szkole. Część zajęć praktycznych odbywa się w laboratorium chemicznym Filii Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Leśnictwa w ramach współpracy między szkołą a uczelnią.

Pierwsze zajęcia na Filii Uniwersytetu uczennice z kl. I Ta odbyły 23.10.2017 w ramach przedmiotu „Techniki laboratoryjne”. Podczas zajęć uczennice wykonywały reakcje barwne wybranych kationów metali z kwasami i zasadami. Zapoznały się z podstawowym sprzętem szklanym i odczynnikami stosowanymi w laboratorium chemicznym analizy środowiskowej.

Kolejne zajęcia już wkrótce.

Od listopada w szkole powstanie nowoczesna Eko-pracownia chemiczna przeznaczona m.in. do zajęć w technikum analityki.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 to szkoła ludzi z pasją, wychodzimy z atrakcyjną ofertą do uczniów, zmieniamy się, realizujemy projekty, współpracujemy z uczelniami.

Wszystkie podejmowane działania mają jeden cel: profesjonalne przygotowanie uczniów w każdym kształconym w naszej szkole zawodzie. 

 

Podobne