Zapraszamy do udziału w olimpiadach historycznych

Zapraszamy do udziału w olimpiadach historycznych

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w olimpiadach historycznych. Pierwsza z nich to XI Edycja Olimpiady Tematycznej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922. „O niepodległą i granice Rzeczypospolitej” , która będzie się odbywała w 2017/2018r. Zakres literatury, harmonogram i materiały edukacyjne na: http://olimpiadalosyzolnierza.pl/pl/aktualnosci
Druga to XLIV Olimpiada Historyczna  Program, regulaminy i terminarz Olimpiady Historycznej są opublikowane na stronie www.olimpiadahistoryczna.pl oraz tematy prac badawczych eliminacji pisemnych I etapu Olimpiady.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt do 16 X 2017r. z p.Piotrem Dębickim lub p.Grażyną Góralczyk.

Podobne