Wycieczka na zaporę w Smardzewicach

Wycieczka na zaporę w Smardzewicach

29 września 2017 r. klasa II B pod opieka p. G. Góralczyk i p. J. Kosior odwiedziła RZGW. Nadzór Wodny w Smardzewicach, zajmujący się obsługą zapory wodnej na Zalewie Sulejowskim. W trakcie wycieczki młodzież miała możliwość zapoznania się z budową zapory oraz jej zadaniami.

Obiekt ten powstał w latach 1969 – 1974. Jego długość wynosi 1200m a wysokość 16m. Największa głębokość, przy tamie wynosi 10 do 11 metrów zależnie od stanu piętrzenia. Do roku 2005 zbiornik pełnił funkcję retencji wody pitnej dla aglomeracji łódzkiej. Aktualnie najważniejsze jego zadania to: stabilizacja przepływów, łagodzenie fal powodziowych oraz rekreacja i wędkarstwo. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej wraz  z placówkami naukowymi ( Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka  ) podejmuje szereg działań mających na celu polepszenie stanu ekologicznego zbiornika sulejowskiego, który jest dość silnie zanieczyszczony o czym świadczą zakwity sinic utrudniające latem przyjemny wypoczynek nad wodą.

Podobne

Wycieczka do GRECJI

Wycieczka do GRECJI

W październiku 2018 dla uczniów ZSP nr 8 planowana jest wycieczka do GRECJI. Program wycieczki:…