Matura 2018

Matura 2018

Maturzysto!!!

 

Do 30 września 2017 roku należy złożyć wstępną deklarację maturalną.

Druk deklaracji można pobrać ze strony  firmy vulcan: deklaracje matura 2018.

Deklaracja z numerem III LO do pobrania Deklaracja1a_N

Absolwenci poprawiający egzamin, wypełniają druk deklaracji w zależności od roku ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Wszyscy uczniowie ubiegający się o dostosowanie form/warunków zdawania egzaminu powinni w terminie do 30 września 2017 dostarczyć niezbędne dokumenty (np. opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenia lekarskie).

Aktualne dokumenty, harmonogram oraz komunikaty OKE w sprawie egzaminu maturalnego można znaleźć pod adresem cke.edu.pl

Podobne

DEKLARACJE MATURALNE

DEKLARACJE MATURALNE

Deklaracja dla:(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2016/2017 i…