Konkurs plastyczny z BHP

Konkurs plastyczny z BHP

Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w VI edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres konkursu:
Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną t

echniką plastyczną (ołówek, kredka, farby, collage itp.) w formie płaszczyznowe na arkuszu papieru formatu A3. Temat pracy związany  z zagadnieniami prawnej ochrony pracy, technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej lub zasad udzielania pierwszej pomocy.

Każda z prac konkursowych powinna być opatrzona godłem (pseudonimem). Do prac/-y należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem (pseudonimem), zaw

 

ierającą wewnątrz następujące informacje: imię i nazwisko autora, data urodzenia autora, nazwa i adres szkoły, klasa, profil kształcenia.

Każdy z uczestników może odać maksymalnie dwie prace konkursowe wykonane własnoręcznie i według własnego pomysłu.

Ważne:
30.09.2017 r. – końcowy termin oddania prac

Prace oddajemy do Pań: Katarzyna Sikora, Monika Morga, Elżbieta Rodzeń

 

Podobne