Konkurs o tematyce ekologicznej

Konkurs o tematyce ekologicznej

Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w
XIV sesji popularnonaukowej uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych o tematyce ekologicznej pod hasłem:

„Pilica – dopływ środkowej Wisły – skarby przyrodnicze i kulturowe dorzecza naszego regionu”

Motyw przewodni: rzeka Pilica, przez poetów nazywana „Wisłą Mazowsza”, najdłuższy lewy dopływ Wisły, skarby przyrody i kultury dorzecza Pilicy naszego regionu, które warto zobaczyć, pokazać … .

W ujęciu i zaprezentowaniu tematu ważna jest inwencja uczniów.

Formuła sesji przewiduje samodzielne przygotowanie przez uczniów w ramach projektu edukacyjnego „Pilica – dopływ środkowej Wisły – skarby przyrodnicze i kulturowe dorzecza naszego regionu”, realizowanego na terenie szkoły.

W ramach projektu zainteresowani uczniowie w zespołach 2 – osobowych przygotowują prace na temat   „Pilica – dopływ środkowej Wisły – skarby przyrodnicze i kulturowe dorzecza naszego regionu” – w dowolnym (autorskim) nawiązaniu do tematu przewodniego i dowolnie wybranej formie i (np.: prezentacja multimedialna, referat, plakat, drama, film, …), czas na zaprezentowanie pracy – do 6 minut.

Realizacja projektu odbywa się w terminie: 11.09. 2017 – 05.10.2017.

Powołane przez dyrektora szkoły jury wyłoni jedną pracę, która zostanie zaprezentowana przez uczniów na sesji w WODN w Piotrkowie Trybunalskim pod koniec października.

Wszelkie dodatkowe informacje udzielają Panie Katarzyna Sikora, Alicja Barszczyk, Renata Kurkarewicz do których należy również składać prace.

Podobne