Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”

Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w  II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego – w szczególności dotyczącego wyborów samorządowych, propagowanie idei udziału w tych wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. Chętni uczniowie mogą zgłaszać się do udziału w konkursie do 17 października br.

Etap szkolny odbędzie się 9 listopada o godzinie 10.00 od   – test wyboru, składający się z 25 pytań. Zakres tematyczny pytań obejmować będzie działy I i II oraz VII – IX Kodeksu wyborczego – zawierające przepisy wstępne, zapisy o organach wyborczych oraz przepisy dotyczące wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a także przepisy karne. Wyniki etapu szkolnego ogłoszone będą 16 listopada.

Uczniowie, zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego, będą pisali pracę na jeden z trzech tematów: „Istota i funkcje samorządu terytorialnego, a system wyborczy (większościowy, czy proporcjonalny)”, „Wybory do organów samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej” lub „Udział władzy sądowniczej w organizacji i przeprowadzaniu wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)”. Rozstrzygnięcie drugiego etapu konkursu nastąpi do 15 lutego 2018.

W trzecim, ogólnopolskim etapie Konkursu najlepsi uczniowie z całej Polski spotkają się 15 marca 2018 roku w Warszawie z Państwową Komisją Wyborczą i będą odpowiadać na trzy losowo wybrane pytania – podobnie jak w etapie szkolnym przygotowane na podstawie działów I, II oraz VII-IX Kodeksu wyborczego.
Najlepsi uczniowie otrzymają nagrody pieniężne – za pierwsze miejsce 1300 złotych, za drugie – 800, a za trzecie – 600 złotych.  Autorzy najlepszych prac w województwach otrzymają nagrody rzeczowe.

Jeśli interesujesz się polityką lub myślisz o karierze politycznej ten konkurs jest dla Ciebie! 

Zgłoszenia przyjmują: p.Piotr Dębicki i p.Grażyna Góralczyk.

Informacje o konkursie wraz z materiałami do pobrania dostępne są na stronach:

http://www.wybieramwybory.pl/

http://pkw.gov.pl 

http://piotrkow-trybunalski.kbw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/20261_Ogolnopolski_Konkurs_Wiedzy_o_Prawie_Wyborczym_Wybieram_Wybory

 

 

Podobne