Patron Szkoły – Konkurs

Patron Szkoły – Konkurs

Serdecznie zapraszamy uczniów ZSP nr 8 do zapoznania się z regulaminem Konkursu Wiedzy o płk. S. Hojnowskim.

 1. Organizator  konkursu
 • Organizatorem konkursu jest bibliotekarz szkolny wraz z zespołem nauczycieli historyków w ZSP nr 8
 1. Cele konkursu
 • Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania dziejami polskiego narodu.
 • Poszerzenie posiadanej przez uczniów wiedzy na temat wojny obronnej Polski w 1939 roku ze szczególnym uwzględnieniem walk w Tomaszowie Mazowieckim i roli, jaką w nich odegrał płk. Stanisław Hojnowski.
 • Rozbudzanie uczuć patriotycznych i postaw obywatelskich.
 • Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.

III. Uczestnicy konkursu

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas.
 • Materiały niezbędne uczniom do przygotowania się do konkursu znajdują się w bibliotece szkolnej oraz w pracowni historycznej.
 1. Terminarz konkursu
 • Konkurs zostanie przeprowadzony na początku we wrześniu 2017 roku.
 • Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o zgłoszenie się do p.Grażyny Góralczyk lub Moniki Migały.
 • Wyłonienie zwycięzców oraz rozdanie nagród nastąpi podczas uroczystych obchodów Święta Patrona Szkoły we wrześniu 2017 roku.
 1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej lub przedstawieniu w formie prezentacji multimedialnej biografii płk. Stanisława Hojnowskiego i przekazanie jej do biblioteki szkolnej do 25 września 2017 roku.

VII. Prace uczniów będą oceniane przez jury, złożone z nauczycieli historii  i bibliotekarza szkolnego.

VIII. Nagrody i wyróżnienia

Finaliści otrzymują dyplomy uznania i nagrody książkowe.

Org.  Monika Migała, Grażyna Góralczyk

Podobne