Rekrutacja 2017

Rekrutacja 2017

Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym do III LO oraz T6. 

 

Ostateczne listy przyjętych zostaną wywieszone w szkole w dniu 11.07.2017.

Przypominamy wszystkim zakwalifikowywanym o konieczności złożenia oryginałów świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do 10.07.2017.

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna pracuje  w godzinach 8:00 – 15:00.

Kandydat do przyjęcia powinien złożyć:

świadectwo ukończenia gimnazjum,

zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

2 zdjęcia,

bilans/karta zdrowia

W dniu 11.07.2017 o godz. 17:00 zapraszamy kandydatów wraz z rodzicami na zebranie z dyrekcją szkoły oraz wychowawcami.

 

Na zebraniu m.in. należy złożyć podpisane zgody, oświadczenia oraz dane osobowe, pliki do pobrania poniżej:

Dane osobowe

Zgody 17/18

komentarze

Podobne