Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników na rok szkolny 2017/2018

Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników na rok szkolny 2017/2018

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 w ZSP NR 8

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Przedmiot Klasa Program, autor, tytuł, nr dopuszczenia Podręcznik, autor, wydawnictwo
Język polski I,II,III Ponad słowami. Program nauczania przedmiotu język polski w liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Barbara Łabęcka. Wyd. NOWA ERA 1.Ponad słowami, Małgorzata Chmiel, Eliza Kostrzewa, kl.1, cz.1, Nowa Era, nr w wykazie MEN: 425/1/2012

2. Ponad słowami, Małgorzata Chmiel, Anna Równy, kl.1, cz.2, nr w wykazie MEN 425/2/2012

3. . Ponad słowami, Małgorzata Chmiel, Anna Równy, kl.2, cz.1, nr w wykazie MEN 425/3/2013

4. . Ponad słowami, Małgorzata Chmiel, Anna Równy, Ewa Mirkowska – Treugutt  kl.2, cz.2, nr w wykazie MEN 425/4/2013

5.  Ponad słowami, Małgorzata Chmiel, Anna Równy, Robert Pruszczyński, kl.3, nr w wykazie MEN 425/5/2014

Język angielski I, II, III PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO, IV etap edukacyjny

Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę:

w zakresie podstawowym – na podbudowie wymagań poziomu III.0 i III. 1 dla III etapu edukacyjnego;

w zakresie rozszerzonym – na podbudowie wymagań poziomu III.1 dla III etapu edukacyjnego.

Przeznaczony dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Program zgodny z podstawą programową z dn. 23 grudnia 2008 r. i ustawą oświatową z dn. 30 maja 2014 r.

Joanna Sosnowska

Maria Małgorzata Wieruszewska

Oxford University Press 2015

Kl. III Liceum

Oxford Matura Trainer. Repetytorium z języka angielskiego. Poziom podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Gregory J. Manin, Danuta Gryca, Joanna Sobierska, Joanna Sosnowska, Oxford University Press Polska Sp. Z o.o.; 688/1/2014

Oxford Matura Trainer. Repetytorium z języka angielskiego. Poziom rozszerzony. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Rachel Harding, Marta Markowska, Joanna Sosnowska, Joanna Szuwart, Oxford University Press Polska Sp. Z o.o.; 688/2/2014

KL. II Technikum

Oxford Solutions Pre-Intermediate, Tim Falla and Paul A Davies, Oxford University Press Polska Sp. Z o.o. ; 733/2/2015

KL.II Liceum

Password 1 (podręcznik wieloletni), Marta Rosińska, Lynda Edwards, wyd. Macmillan, nr. dop. NPP: 767/1/2015 – grupa poczatkująca (decyduje test poziomujący)

Password 2 (podręcznik wieloletni), Marta Rosińska, Lynda Edwards, wyd. Macmillan, nr. dop. NPP:767/2/2016 – grupa kontynuacyjna (decyduje test poziomujący)

KL. I Liceum i Technikum – tak jak dla klas II LO – o doborze poziomu podręcznika decyduje test poziomujący

Język niemiecki I, II, III Program nauczania języka niemieckiego  dla szkół ponadgimnazjalnych.

Nr dopuszczenia: 451/2/2012

Infos

Cezary Serzysko , Birgit Sekulski, Nina Drabich, Tomasz Gajownik PEARSON

 

Język włoski

ITC,

IIB,

IIIB

Elżbieta Jamrozik, Agnieszka Rylukowska, Maria Załęska. Program nauczania języka włoskiego dla szkół ponadgimnazjalnych, dostosowany do wymagań podstawy programowej wersji IV.0 i IV.1Nr dop. DKOW-5002-30/08 Podręcznik: Nuovo Progetto Italiano 1 (Livello A1-A2) Zeszyt ćwiczeń: Quaderno degli esercizi- do podręcznika Nuovo Progetto Italiano 1

Autorzy: T.Marin, S Magnelli

Wydawnictwo : Nowela, Edilingua

Matematyka I, II, III MATeMAtyka .

Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

Autor: Dorota Ponczek

MATeMAtyka 1 Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.  Zakres podstawowy.

Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek

Nr ewidencyjny w wykazie MEN: 378/1/2011/2015

MATeMAtyka 2   Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.  Zakres podstawowy.

Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha

Nr ewidencyjny w wykazie MEN: 378/2/2013

MATeMAtyka 3   Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.  Zakres podstawowy.

Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska

Nr ewidencyjny w wykazie MEN: 378/3/2014

MATeMAtyka1  Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.  Zakres podstawowy

i rozszerzony.

Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek

Nr ewidencyjny w wykazie MEN: 360/1/2011/2015

MATeMAtyka 2  Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.  Zakres podstawowy

i rozszerzony.

Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha

Nr ewidencyjny w wykazie MEN: 360/2/2013

MATeMAtyka 3  Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.  Zakres podstawowy

i rozszerzony.

Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska

Nr ewidencyjny w wykazie MEN: 360/3/2014

Wydawnictwo: NOWA ERA

Fizyka I Program nauczania fizyki „Świat fizyki” wyd. ZamKor „Świat fizyki” pod redakcją M. Fijałkowskiej Zakres podstawowy Nr dopuszczenia 394/2011
II TA Program nauczania fizyki „Z fizyką w przyszłość” „Z fizyką w przyszłość „ cz. 1 Zakres rozszerzony, M. Fijałkowska, B. Sagnowska, J. Salach wyd. ZamHor nr dopuszczenia 548/1/2012
III TB Program nauczania fizyki „Z fizyką w przyszłość” „Z fizyką w przyszłość „ cz. 1 i cz. 2. Zakres rozszerzony, M. Fijałkowska, B. Sagnowska, J. Salach wyd. ZamHor nr dopuszczenia 548/1/2012
Biologia I Program nauczania „Biologia na czasie”.  Marek Kaczmarczyk. Wydawnictwo Nowa Era.

DKOS – 4015 – 5/02

Biologia na czasie. Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec – Jeleń, Stanisław Czachorowski. Wydawnictwo Nowa Era. 450/2012/2015
II, III  

Program nauczania „Biologia na czasie”.  .. Urszula Poziomek. Wydawnictwo Nowa Era DKOS – 4015 – 5/02

 

 

 

Biologia na czasie 1.  Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski. Wydawnictwo Nowa Era. 564/1/2012/2015

Biologia na czasie 2.  Maria Marko-Worłowska, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski, Stanisław Krawczyk, Franciszek Dubert, Adam Kula. Wydawnictwo Nowa Era. 564/2/2013/2016

Biologia na czasie 3. Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski . . Wydawnictwo Nowa Era. 564/3/2014

Informatyka I Program nauczania Informatyka zakres podstawowy. Numer dopuszczenia MEN: 452/2012                                  Autor: Arkadiusz Gawełek Informatyka, zakres podstawowy, seria Odkrywamy na nowo, Arkadiusz Gawełek, OPERON.
WOK I Ciekawi świata. Wiedza o kulturze. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Wydawnictwo pedagogiczne OPERON. Adela Prochyra. ZSZ/WOK/1/2014 Ciekawi świata. Wiedza o kulturze. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych (zakres podstawowy. Alicja Kisielewska, Andrzej Kisielewski Adela Prochyra. WYD. OPERON
Podstawy przedsiębiorczości I Program nauczania p.przedsiębiorczości „Krok w przedsiębiorczość” – Nowa Era „Krok w przedsiębiorczość” – Z. Makieła, T. Rachwał, Nowa Era, nr dopuszczenia 467/2012
Religia I, II, III

 

Program nauczania „Świadek Chrystusa” AZ-4-01/10 Podręcznik dla pierwszej klasy szkół ponadgimnazjalnych „Moje miejsce w Kościele”. Red. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak wyd. św. Wojciech AZ-41-01/10-PO-1/11

 

Podręcznik dla drugiej klasy szkół ponadgimnazjalnych „Moje miejsce w świecie”. Red. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak wyd. św. Wojciech AZ-42-01/10-PO-1/12

 

Podręcznik dla trzeciej  klasy szkół ponadgimnazjalnych „Moje miejsce w rodzinie”. Red. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak wyd. św. Wojciech AZ-43-01/10-PO-1/14

Wychowanie fizyczne I,II,III,IV Program nauczania wychowania fizycznego w szkołach ponadgimnazjalnych Urszula Kierczak „Zdrowie . Sport. Rekreacja” Wyd. „IMPUS”

 

———————————————
Chemia I To jest chemia. Nowa Era .

Program nauczania chemii dla liceum ogólnokształcących i techników- zakres podstawowy”

Romuald Hassa

Aleksandra Mrzigod

Janusz Mrzigod

DKOS-4015-46/02

To jest chemia. Nowa Era

Romuald Hassa

Aleksandra Mrzigod

Janusz Mrzigod

Ner ewidencji MEN 438/2012/2015

II i III To jest chemia 1 i 2 . Nowa Era.

Program nauczania chemii dla liceum ogólnokształcącego – zakres rozszerzony”

Maria Litwin, Szarota Styka – Wlazło, Joanna Szymońska

DKOS-4015-88/02

To jest chemia 1 i 2 . Nowa Era.

Maria Litwin, Szarota Styka – Wlazło, Joanna Szymońska

Nr ewidencji MEN 528/1/2012/2015

Historia I Marek Jekel, Poznać przeszłość Wiek XX. Zakres podstawowy. Program nauczania do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow, Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół  ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, wyd. Nowa Era, 525/2012.
WOS I Mariusz Menz, Program nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy. Arkadiusz Janicki, W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół  ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, wyd .Nowa Era, 505/2012.
Historia i społeczeństwo II,III Katarzyna Panimasz, Poznać przeszłość. Program nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok. Liceum ogólnokształcące  i  technikum. 1. Tomasz Maćkowski, Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum, wyd. Nowa Era, 659/I/2013.

2. Iwona Janicka, Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum, wyd. Nowa Era, 659/2/2014.

3. Jarosław Centek, Wojna i wojskowość. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum, wyd. Nowa Era, 659/3/2014.

4.Karol Kołodziejski, Tomasz Krzemiński, Europa i świat. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum, wyd.Nowa Era, 659/4/2015.

Historia-poziom rozszerzony II,III  

Robert Śniegocki, Zrozumieć przeszłość. Program nauczania do historii dla zakresu rozszerzonego. Liceum ogólnokształcące i technikum.

1. Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski, Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Cz.1, wyd. Nowa Era, 642/1/2013 .

2. Paweł Klint, Piotr Galik, Zrozumieć przeszłość. Dzieje nowożytne. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Cz.2, wyd. Nowa Era, 642/2/2014.

3. Piotr Galik, Zrozumieć przeszłość. Lata 1815-1939.Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Cz.3, wyd. Nowa Era, 642/3/2014.

4. Jarosław Kłaczkow, Agnieszka Zielińska, Zrozumieć przeszłość. Dzieje najnowsze po 1939 roku. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zak res rozszerzony. Cz.4, wyd. Nowa Era, 642/4/2015.

WOS –poziom rozszerzony II,III

 

 

 

 

 

 

Mariusz Menz, W centrum uwagi. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie. Dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

 

 

1. Arkadiusz Janicki, Justyna Kieczkowska, Mariusz Menz, W centrum uwagi. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Cz. 1, wyd. Nowa Era, 630/1/2012 .

2. Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki, Klaudiusz Święcicki, W centrum uwagi. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Cz. 1, wyd. Nowa Era, 630/2/2014 .

Etyka I,II,III Program nauczania etyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Paweł Kołodziński. Wyd. OPERON  

———————————————————

Edukacja dla bezpieczeństwa I Barbara Boniek, Andrzej Kruszyński, Łukasz Wrycz-Rekowski. „Ciekawi Świata”- program nauczania edb dla klas pierwszych liceum ogólnokształcącego i technikum. Nr dop. 409/2012 Barbara Boniek, Andrzej Kruszyński, Łukasz Wrycz-Rekowski. Podręcznik „Ciekawi Świata”, edukacja dla bezpieczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych.

Wydawnictwo: Operon

Geografia

 

I Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkol ponadgimnazjalnych – OBLICZA GEOGRAFII autorstwa Ewy Marii Tuz

Nr dopuszczenia 433/2012

Oblicza geografii – podręcznik dla szkol ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

Rdosław  Uliszak , Krzysztof Wiedermann

Wydawnictwo Nowa Era

II , III Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – OBLICZA GEOGRAFII autorstwa Ewy Marii Tuz i Dawida Szczypińskiego

Nr dopuszczenia 501/1/2012

501/2/2013

501/3/2014

1) Oblicza geografii 1 – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum – zakres rozszerzony

Tomasz Rychwał

Wydawnictwo Nowa Era

2) Oblicza geografii 2 – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum – zakres rozszerzony

Roman Malarz

Marek Więckowski

Wydawnictwo Nowa Era

3) Oblicza geografii 3 – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum – zakres rozszerzony

Roman Malarz

Marek Więckowski

Wydawnictwo Nowa Era

WDŻ I, II, III Program nauczania WDŻ „Wędrując ku dorosłości” Teresa Król, Maria Ryś DKW-4015-22/01 „Wędrując ku dorosłości” Teresa Król, Maria Ryś
Przedmiot Klasa Program, autor, tytuł, nr dopuszczenia Podręcznik, autor, wydawnictwo
Język polski I,II,III Ponad słowami. Program nauczania przedmiotu język polski w liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Barbara Łabęcka. Wyd. NOWA ERA 1.Ponad słowami, Małgorzata Chmiel, Eliza Kostrzewa, kl.1, cz.1, Nowa Era, nr w wykazie MEN: 425/1/2012

2. Ponad słowami, Małgorzata Chmiel, Anna Równy, kl.1, cz.2, nr w wykazie MEN 425/2/2012

3. . Ponad słowami, Małgorzata Chmiel, Anna Równy, kl.2, cz.1, nr w wykazie MEN 425/3/2013

4. . Ponad słowami, Małgorzata Chmiel, Anna Równy, Ewa Mirkowska – Treugutt  kl.2, cz.2, nr w wykazie MEN 425/4/2013

5. . Ponad słowami, Małgorzata Chmiel, Anna Równy, Robert Pruszczyński, kl.3, nr w wykazie MEN 425/5/2014

Język angielski I, II, III PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO, IV etap edukacyjny

Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę:

w zakresie podstawowym – na podbudowie wymagań poziomu III.0 i III. 1 dla III etapu edukacyjnego;

w zakresie rozszerzonym – na podbudowie wymagań poziomu III.1 dla III etapu edukacyjnego.

Przeznaczony dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Program zgodny z podstawą programową z dn. 23 grudnia 2008 r. i ustawą oświatową z dn. 30 maja 2014 r.

Joanna Sosnowska

Maria Małgorzata Wieruszewska

Oxford University Press 2015

Kl. III Liceum

Oxford Matura Trainer. Repetytorium z języka angielskiego. Poziom podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Gregory J. Manin, Danuta Gryca, Joanna Sobierska, Joanna Sosnowska, Oxford University Press Polska Sp. Z o.o.; 688/1/2014

Oxford Matura Trainer. Repetytorium z języka angielskiego. Poziom rozszerzony. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Rachel Harding, Marta Markowska, Joanna Sosnowska, Joanna Szuwart, Oxford University Press Polska Sp. Z o.o.; 688/2/2014

KL. II Technikum

Oxford Solutions Pre-Intermediate, Tim Falla and Paul A Davies, Oxford University Press Polska Sp. Z o.o. ; 733/2/2015

KL.II Liceum

Password 1 (podręcznik wieloletni), Marta Rosińska, Lynda Edwards, wyd. Macmillan, nr. dop. NPP: 767/1/2015 – grupa poczatkująca (decyduje test poziomujący)

Password 2 (podręcznik wieloletni), Marta Rosińska, Lynda Edwards, wyd. Macmillan, nr. dop. NPP:767/2/2016 – grupa kontynuacyjna (decyduje test poziomujący)

KL. I Liceum i Technikum – tak jak dla klas II LO – o doborze poziomu podręcznika decyduje test poziomujący

Język niemiecki I, II, III Program nauczania języka niemieckiego  dla szkół ponadgimnazjalnych.

Nr dopuszczenia: 451/2/2012

Infos

Cezary Serzysko , Birgit Sekulski, Nina Drabich, Tomasz Gajownik PEARSON

 

Język włoski

ITC,

IIB,

IIIB

Elżbieta Jamrozik, Agnieszka Rylukowska, Maria Załęska. Program nauczania języka włoskiego dla szkół ponadgimnazjalnych, dostosowany do wymagań podstawy programowej wersji IV.0 i IV.1Nr dop. DKOW-5002-30/08 Podręcznik: Nuovo Progetto Italiano 1 (Livello A1-A2) Zeszyt ćwiczeń: Quaderno degli esercizi- do podręcznika Nuovo Progetto Italiano 1

Autorzy: T.Marin, S Magnelli

Wydawnictwo : Nowela, Edilingua

Matematyka I, II, III MATeMAtyka .

Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

Autor: Dorota Ponczek

MATeMAtyka 1 Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.  Zakres podstawowy.

Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek

Nr ewidencyjny w wykazie MEN: 378/1/2011/2015

MATeMAtyka 2   Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.  Zakres podstawowy.

Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha

Nr ewidencyjny w wykazie MEN: 378/2/2013

MATeMAtyka 3   Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.  Zakres podstawowy.

Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska

Nr ewidencyjny w wykazie MEN: 378/3/2014

MATeMAtyka1  Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.  Zakres podstawowy

i rozszerzony.

Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek

Nr ewidencyjny w wykazie MEN: 360/1/2011/2015

MATeMAtyka 2  Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.  Zakres podstawowy

i rozszerzony.

Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha

Nr ewidencyjny w wykazie MEN: 360/2/2013

MATeMAtyka 3  Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.  Zakres podstawowy

i rozszerzony.

Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska

Nr ewidencyjny w wykazie MEN: 360/3/2014

Wydawnictwo: NOWA ERA

Fizyka I Program nauczania fizyki „Świat fizyki” wyd. ZamKor „Świat fizyki” pod redakcją M. Fijałkowskiej Zakres podstawowy Nr dopuszczenia 394/2011
II TA Program nauczania fizyki „Z fizyką w przyszłość” „Z fizyką w przyszłość „ cz. 1 Zakres rozszerzony, M. Fijałkowska, B. Sagnowska, J. Salach wyd. ZamHor nr dopuszczenia 548/1/2012
III TB Program nauczania fizyki „Z fizyką w przyszłość” „Z fizyką w przyszłość „ cz. 1 i cz. 2. Zakres rozszerzony, M. Fijałkowska, B. Sagnowska, J. Salach wyd. ZamHor nr dopuszczenia 548/1/2012
Biologia I Program nauczania „Biologia na czasie”.  Marek Kaczmarczyk. Wydawnictwo Nowa Era.

DKOS – 4015 – 5/02

Biologia na czasie. Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec – Jeleń, Stanisław Czachorowski. Wydawnictwo Nowa Era. 450/2012/2015
II, III  

Program nauczania „Biologia na czasie”.  .. Urszula Poziomek. Wydawnictwo Nowa Era DKOS – 4015 – 5/02

 

 

 

Biologia na czasie 1.  Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski. Wydawnictwo Nowa Era. 564/1/2012/2015

Biologia na czasie 2.  Maria Marko-Worłowska, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski, Stanisław Krawczyk, Franciszek Dubert, Adam Kula. Wydawnictwo Nowa Era. 564/2/2013/2016

Biologia na czasie 3. Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski . . Wydawnictwo Nowa Era. 564/3/2014

Informatyka I Program nauczania Informatyka zakres podstawowy. Numer dopuszczenia MEN: 452/2012                                  Autor: Arkadiusz Gawełek Informatyka, zakres podstawowy, seria Odkrywamy na nowo, Arkadiusz Gawełek, OPERON.
WOK I Ciekawi świata. Wiedza o kulturze. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Wydawnictwo pedagogiczne OPERON. Adela Prochyra. ZSZ/WOK/1/2014 Ciekawi świata. Wiedza o kulturze. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych (zakres podstawowy. Alicja Kisielewska, Andrzej Kisielewski Adela Prochyra. WYD. OPERON
Podstawy przedsiębiorczości I Program nauczania p.przedsiębiorczości „Krok w przedsiębiorczość” – Nowa Era „Krok w przedsiębiorczość” – Z. Makieła, T. Rachwał, Nowa Era, nr dopuszczenia 467/2012
Religia I, II, III

 

Program nauczania „Świadek Chrystusa” AZ-4-01/10 Podręcznik dla pierwszej klasy szkół ponadgimnazjalnych „Moje miejsce w Kościele”. Red. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak wyd. św. Wojciech AZ-41-01/10-PO-1/11

 

Podręcznik dla drugiej klasy szkół ponadgimnazjalnych „Moje miejsce w świecie”. Red. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak wyd. św. Wojciech AZ-42-01/10-PO-1/12

 

Podręcznik dla trzeciej  klasy szkół ponadgimnazjalnych „Moje miejsce w rodzinie”. Red. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak wyd. św. Wojciech AZ-43-01/10-PO-1/14

Wychowanie fizyczne I,II,III,IV Program nauczania wychowania fizycznego w szkołach ponadgimnazjalnych Urszula Kierczak „Zdrowie . Sport. Rekreacja” Wyd. „IMPUS”

 

———————————————
Chemia I To jest chemia. Nowa Era .

Program nauczania chemii dla liceum ogólnokształcących i techników- zakres podstawowy”

Romuald Hassa

Aleksandra Mrzigod

Janusz Mrzigod

DKOS-4015-46/02

To jest chemia. Nowa Era

Romuald Hassa

Aleksandra Mrzigod

Janusz Mrzigod

Ner ewidencji MEN 438/2012/2015

II i III To jest chemia 1 i 2 . Nowa Era.

Program nauczania chemii dla liceum ogólnokształcącego – zakres rozszerzony”

Maria Litwin, Szarota Styka – Wlazło, Joanna Szymońska

DKOS-4015-88/02

To jest chemia 1 i 2 . Nowa Era.

Maria Litwin, Szarota Styka – Wlazło, Joanna Szymońska

Nr ewidencji MEN 528/1/2012/2015

Historia I Marek Jekel, Poznać przeszłość Wiek XX. Zakres podstawowy. Program nauczania do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow, Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół  ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, wyd. Nowa Era, 525/2012.
WOS I Mariusz Menz, Program nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy. Arkadiusz Janicki, W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół  ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, wyd .Nowa Era, 505/2012.
Historia i społeczeństwo II,III Katarzyna Panimasz, Poznać przeszłość. Program nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok. Liceum ogólnokształcące  i  technikum. 1. Tomasz Maćkowski, Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum, wyd. Nowa Era, 659/I/2013.

2. Iwona Janicka, Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum, wyd. Nowa Era, 659/2/2014.

3. Jarosław Centek, Wojna i wojskowość. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum, wyd. Nowa Era, 659/3/2014.

4.Karol Kołodziejski, Tomasz Krzemiński, Europa i świat. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum, wyd.Nowa Era, 659/4/2015.

Historia-poziom rozszerzony II,III  

Robert Śniegocki, Zrozumieć przeszłość. Program nauczania do historii dla zakresu rozszerzonego. Liceum ogólnokształcące i technikum.

1. Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski, Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Cz.1, wyd. Nowa Era, 642/1/2013 .

2. Paweł Klint, Piotr Galik, Zrozumieć przeszłość. Dzieje nowożytne. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Cz.2, wyd. Nowa Era, 642/2/2014.

3. Piotr Galik, Zrozumieć przeszłość. Lata 1815-1939.Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Cz.3, wyd. Nowa Era, 642/3/2014.

4. Jarosław Kłaczkow, Agnieszka Zielińska, Zrozumieć przeszłość. Dzieje najnowsze po 1939 roku. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zak res rozszerzony. Cz.4, wyd. Nowa Era, 642/4/2015.

WOS –poziom rozszerzony II,III

 

 

 

 

 

 

Mariusz Menz, W centrum uwagi. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie. Dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

 

 

1. Arkadiusz Janicki, Justyna Kieczkowska, Mariusz Menz, W centrum uwagi. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Cz. 1, wyd. Nowa Era, 630/1/2012 .

2. Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki, Klaudiusz Święcicki, W centrum uwagi. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Cz. 1, wyd. Nowa Era, 630/2/2014 .

Etyka I,II,III Program nauczania etyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Paweł Kołodziński. Wyd. OPERON  

———————————————————

Edukacja dla bezpieczeństwa I Barbara Boniek, Andrzej Kruszyński, Łukasz Wrycz-Rekowski. „Ciekawi Świata”- program nauczania edb dla klas pierwszych liceum ogólnokształcącego i technikum. Nr dop. 409/2012 Barbara Boniek, Andrzej Kruszyński, Łukasz Wrycz-Rekowski. Podręcznik „Ciekawi Świata”, edukacja dla bezpieczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych.

Wydawnictwo: Operon

Geografia

 

I Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkol ponadgimnazjalnych – OBLICZA GEOGRAFII autorstwa Ewy Marii Tuz

Nr dopuszczenia 433/2012

Oblicza geografii – podręcznik dla szkol ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

Rdosław  Uliszak , Krzysztof Wiedermann

Wydawnictwo Nowa Era

II , III Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – OBLICZA GEOGRAFII autorstwa Ewy Marii Tuz i Dawida Szczypińskiego

Nr dopuszczenia 501/1/2012

501/2/2013

501/3/2014

1) Oblicza geografii 1 – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum – zakres rozszerzony

Tomasz Rychwał

Wydawnictwo Nowa Era

2) Oblicza geografii 2 – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum – zakres rozszerzony

Roman Malarz

Marek Więckowski

Wydawnictwo Nowa Era

3) Oblicza geografii 3 – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum – zakres rozszerzony

Roman Malarz

Marek Więckowski

Wydawnictwo Nowa Era

WDŻ I, II, III Program nauczania WDŻ „Wędrując ku dorosłości” Teresa Król, Maria Ryś DKW-4015-22/01 „Wędrując ku dorosłości” Teresa Król, Maria Ryś

 PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Technik budownictwa – klasa III

Przedmiot Klasa Program, autor, tytuł, nr dopuszczenia Podręcznik, autor, wydawnictwo
Technologia robót murarskich i tynkarskich III Program nauczania dla zawodu technik budownictwa 311204 na podbudowie kwalifikacji B.18. w zawodzie murarz-tynkarz.

Autorzy: mgr inż. Bożena Olewińska, mgr inż. Jolanta Skoczylas.

Recenzenci: mgr inż. Anna Kusina, mgr inż. Krystyna Osakowicz.

Konsultanci: mgr inż. Mirosław Żurek.

Program opracowany przez KOWEZIU

Wykonywanie zapraw murarskich

i tynkarskich oraz mieszanek betonowych B.18.1,

autor: Popek Mirosława wydawnictwo: WSiP, nr dop.37/2014.

Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych B.18.2,

autor: Popek Mirosława wydawnictwo: WSiP, nr dop.38/2014

Wykonywanie tynków B.18.3,

autor: Mirosława Popek wydawnictwo: WSiP, nr dop.39/2014

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych B.18.4,

autor: Popek Mirosława wydawnictwo: WSiP, nr dop.34/2014.

Organizacja robót budowlanych III Jak wyżej Budownictwo ogólne,

autor: Popek Mirosława, Wapińska Bożena ,wydawnictwo: WSiP.

Konstrukcje budowlane,

Autor: Mirosława Popek, Wydawnictwo WSiP

Organizacja i przygotowanie budowy B.33.1,

autor: Maj Tadeusz ,wydawnictwo: WSiP, nr dop.7/2013

Organizacja i technologia robót stanu surowego B.33.2,

autor: Maj Tadeusz, wydawnictwo: WSiP, nr dop.25/2013

Organizacja i technologia robót wykończeniowych B.33.3,

autor: Maj Tadeusz, wydawnictwo: WSiP, nr dop.24/2013

BHP w branży budowlanej,autor: Karbowiak Małgorzata , Bukała Wanda,  wyd: WSiP,

Nadzór robót budowlanych III Jak wyżej Utrzymanie obiektów budowlanych B.33.4

autor: Tadeusz Maj, wydawnictwo: WSiP, nr dop.17/2013

Organizacja robót rozbiórkowych B.33.5,

autor: Tadeusz Maj, wydawnictwo: WSiP, nr dop.16/2013

Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa III, IV Jak wyżej Sporządzanie kosztorysów B.30.1,

autor: Maj Tadeusz, wydawnictwo: WSiP, nr dop.28/2014

Przygotowanie dokumentacji przetargowej B.30.2,

autor: Maj Tadeusz, wydawnictwo: WSiP, nr dop.25/2014

Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie III, IV Jak wyzej Sporządzanie kosztorysów B.30.1,

autor: Maj Tadeusz, wydawnictwo: WSiP, nr dop.28/2014

Przygotowanie dokumentacji przetargowej B.30.2,

autor: Maj Tadeusz, wydawnictwo: WSiP, nr dop.25/2014

Działalność gospodarcza w budownictwie IV Jak wyżej Prowadzenie działalności gospodarczej

w branży budowlanej

autor: Maj Tadeusz, wydawnictwo: WSiP,

Język angielski zawodowy w budownictwie IV Jak wyżej Język angielski zawodowy w budownictwie,

autor: Kucz Marlena, wydawnictwo: WSiP,

Technik budownictwa – klasa I

Lp. PRZEDMIOT KLASA PROGRAM, AUTOR, TYTUŁ, NR DODUSZCZENIA PODRĘCZNIK, AUTOR, WYDAWNICTWO
1 RYSUNEK TECHNICZNY I Program nauczania dla zawodu technik budownictwa 311204

4-letnie technikum na podbudowie gimnazjum

Program opracowany przez KOWEZIU ORE

Rysunek techniczny budowlany,

autor: Tadeusz Maj,

wydawnictwo: WSiP

2 DOKUMENTACJA TECHNICZNA I Jak wyżej Rysunek techniczny budowlany,

autor: Tadeusz Maj,

wydawnictwo: WSiP

3 TECHNOLOGIA ROBÓT

KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANYCH

I Jak wyżej Wykonywanie zapraw murarskich

i tynkarskich oraz mieszanek betonowych B.18.1,

autor: Popek Mirosława

wydawnictwo: WSiP, nr dop.37/2014.

Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych B.18.2,

autor: Popek Mirosława

wydawnictwo: WSiP, nr dop.38/2014

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych B.18.4,

autor: Popek Mirosława

wydawnictwo: WSiP, nr dop.34/2014.

4 ORGANIZACJA ROBÓT KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANYCH I Jak wyżej Budownictwo ogólne,

autor: Popek Mirosława, Wapińska Bożena,

wydawnictwo: WSiP.

Konstrukcje budowlane,

Autor: Mirosława Popek

Wydawnictwo WSiP

5 KONTROLOWANIE ROBÓT KONSTRUKCYJNO -BUDOWLANYCH I Jak wyżej BHP w branży budowlanej,

autor: Karbowiak Małgorzata , Bukała Wanda,

wydawnictwo: WSiP,

Organizacja i przygotowanie budowy B.33.1,

autor: Maj Tadeusz,

wydawnictwo: WSiP, nr dop.7/2013

 

 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

PRZEDMIOT Klasa Program autor – tytuł – nr dopuszczenia Podręcznik – wydawnictwo
Rysunek techniczny I-II mgr inż. Krzysztof Kaptur, dr inż. Krzysztof Presz
PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODUTECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ, 311930O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ
Rysunek techniczny budowlany.
Tadeusz Maj, WSiP
Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej I-III Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej.
Ryszard Tytko, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w PolsceFotowoltaika. Urządzenia, instalacje fotowoltaiczne i elektryczne.
Izabela Góralczyk, Ryszard Tytko,
Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce
 

 

Dokumentacja techniczna w budownictwie

I mgr inż. Krzysztof Kaptur, dr inż. Krzysztof Presz
PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODUTECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ, 311930O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ
 

 

Rysunek techniczny budowlany.
Tadeusz Maj, WSiP

 

 

Montaż systemów energetyki odnawialnej I-III Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej. Ryszard Tytko, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce

Fotowoltaika. Urządzenia, instalacje fotowoltaiczne i elektryczne.
Izabela Góralczyk, Ryszard Tytko,
Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce

Systemy energetyki odnawialnej II-IV mgr inż. Krzysztof Kaptur, dr inż. Krzysztof Presz
PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODUTECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ, 311930O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ
Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej. Ryszard Tytko, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce

Racjonalna gospodarka energią.

Izabela Góralczyk, Ryszard Tytko, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce

Obsługa systemów energetyki odnawialnej II-IV Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej. Ryszard Tytko, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce
Fotowoltaika. Urządzenia, instalacje fotowoltaiczne i elektryczne.
Izabela Góralczyk, Ryszard Tytko,
Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce
Podstawy kosztorysowania w budownictwie II-III mgr inż. Krzysztof Kaptur, dr inż. Krzysztof Presz
PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODUTECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ, 311930O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ
Odnawialne źródła energii. Przykłady obliczeniowe.

Ewa Klugmann-Radziemska

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

 

Sporządzanie kosztorysów B.30.1,

autor: Maj Tadeusz, wydawnictwo: WSiP, nr dop.28/2014

Przygotowanie dokumentacji przetargowej B.30.2,

autor: Maj Tadeusz, wydawnictwo: WSiP, nr dop.25/2014

Kosztorysowanie w budownictwie II-III

 Technik architektury krajobrazu

PRZEDMIOT Klasa Program autor – tytuł – nr dopuszczenia Podręcznik – wydawnictwo
Podstawy architektury krajobrazu I Program nauczania dla zawodu technik architektury krajobrazu 314202 o strukturze przedmiotowej. (Koweziu) Podstawy architektury krajobrazu. Cz. I – Autor: E. Gadomska, K. Gańko, M. Garczarczyk, K. Zinowiec-Cieplik – Wyd. HORTPRESS
Rośliny ozdobne I Program nauczania dla zawodu technik architektury krajobrazu 314202 o strukturze przedmiotowej. (Koweziu) Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu. Cz.I;Autor:E.Gadomska, P.Sikorski, W. Smagorzewska, M, Wierzba, C. Wysocki; Wyd. HORTPRESS

Cz. II; Autor: A. Bernaciak, J. Omiecka, W. Smogorzewska; Wyd. HORTPRESS

 

II Program nauczania dla zawodu technik architektury krajobrazu 314202 o strukturze przedmiotowej. (Koweziu) Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu. Cz. II; Autor: A. Bernaciak, J. Omiecka, W. Smogorzewska; Wyd. HORTPRESS

Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu. Cz. III Drzewa i krzewy iglaste – Autor: Piotr Latocha – Wyd. HORTPRESS

Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu. Cz. IV. Drzewa i krzewy liściaste – Autor: Piotr Latocha- Wyd. HORTPRESS

Projekty obiektów architektury krajobrazu I Program nauczania dla zawodu technik architektury krajobrazu 314202 o strukturze przedmiotowej. (Koweziu) Podstawy architektury krajobrazu. Cz.II -Autor: E.Gadomska, A. Różańska, D. Sikora- Wyd. HORTPRESS
II Program nauczania dla zawodu technik architektury krajobrazu 314202 o strukturze przedmiotowej. (Koweziu) Podstawy kosztorysowania w architekturze krajobrazu  -Autor: Katarzyna Jóźwik-Jaworska – Wyd. HORTPRESS Podstawy architektury krajobrazu. Cz. III – Autor: E. Gadomska – Wyd. HORTPRESS
III Program nauczania dla zawodu technik architektury krajobrazu 314202 o strukturze przedmiotowej. (Koweziu) Podstawy kosztorysowania w architekturze krajobrazu  -Autor: Katarzyna Jóźwik-Jaworska – Wyd. HORTPRESS  Materiały własne. Katalog Nakładów Rzeczowych.
IV Program nauczania dla zawodu technik architektury krajobrazu 314202 o strukturze przedmiotowej. (Koweziu) Podstawy kosztorysowania w architekturze krajobrazu  -Autor: Katarzyna Jóźwik-Jaworska – Wyd. HORTPRESS  Materiały własne. Katalog Nakładów Rzeczowych.
Prace w obiektach architektury krajobrazu I Program nauczania dla zawodu technik architektury krajobrazu 314202 o strukturze przedmiotowej. (Koweziu) Podstawy architektury krajobrazu. Cz.II – Autor: E.Gadomska, A. Różańska, D. Sikora- Wyd. HORTPRESS

Materiały własne. Katalog Nakładów Rzeczowych

II Program nauczania dla zawodu technik architektury krajobrazu 314202 o strukturze przedmiotowej. (Koweziu) Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni. Cz. I – Autor: E. Gadomska, K. Gadomski- Wyd. HORTPRESS
III Program nauczania dla zawodu technik architektury krajobrazu 314202 o strukturze przedmiotowej. (Koweziu) Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu. Cz. V -Autor: E. Gadomska, A. Nizińska, A. Maśka – Wyd. HORTPRESS

Materiały własne. Katalog Nakładów Rzeczowych

IV Program nauczania dla zawodu technik architektury krajobrazu 314202 o strukturze przedmiotowej. (Koweziu) Materiały własne. Katalog Nakładów Rzeczowych
Obiekty małej architektury krajobrazu III Program nauczania dla zawodu technik architektury krajobrazu 314202 o strukturze przedmiotowej. (Koweziu) Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni. Cz. II, tom I -Autor: E. Gadomska -Wyd. HORTPRESSUrządzanie i pielęgnacja terenów zieleni. Cz. II, tom I -Autor: E. Gadomska – Wyd. HORTPRESS
IV Program nauczania dla zawodu technik architektury krajobrazu314202 o strukturze przedmiotowej. (Koweziu) Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni. Cz. II, tom III -Autor: Krzysztof Gadomski- Wyd. HORTPRESSUrządzanie i pielęgnacja terenów zieleni cz. III -Autor: B. Fortuna-Antoszkiewicz, E. Gadomska, K. Gadomski -Wyd. HORTPRESS
Działalność gospodarcza III/IV Program nauczania dla zawodu technik architektury krajobrazu314202 o strukturze przedmiotowej. (Koweziu) Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu – Autor: Anna Grontkowska- Wyd. HORTPRESS

Technik Analityk

 

PRZEDMIOT Klasa Program autor – tytuł – nr dopuszczenia Podręcznik – wydawnictwo
Organizacja i bezpieczeństwo pracy w laboratoriach analitycznych I Program nauczania dla zawodu technik analityk 311103 o strukturze przedmiotowej. (Koweziu) Kultura bezpieczeństwa – Praca zbiorowa

Bezpieczeństwo i higiena pracy – W. Bakuła, K. Szczęch ( w zasobach szkoły)

Podstawy technik laboratoryjnych I Pracownia chemiczna  – technika laboratoryjna – M. Modzelewski , J. Woliński
Pracownia technik laboratoryjnych I Pracownia chemiczna  – technika laboratoryjna – M. Modzelewski , J. Woliński

Zbiór zadań „Chemia ogólna i nieorganiczna” – K. Pazdro

 

Podobne

Apel

Apel

Dzisiejszy apel rozpoczął się od minuty ciszy poświęconej pamięci niedawno zmarłej p. Barbary Stefańskiej, naszej…