V Forum Ekologiczne

V Forum Ekologiczne

Dnia  7 czerwca już po raz piąty odbyło się w naszej szkole Forum Ekologiczne. W tym roku wykład pod tytułem „Smog w naszych miastach” wygłosił  profesor Grzegorz Wielgosiński pracownik  naukowy Politechniki Łódzkiej.

Kolejnym punktem Forum były warsztaty dla gimnazjalistów. Pierwszy z nich polegał na rozwiązaniu zadania z zakresu chemii analitycznej ,z którym gimnazjaliści sobie świetnie poradzili.  Gratulacje!  Drugi obejmował zadanie z projektowania ekologicznego ogrodu. Zajęcia odbywały się w pracowni komputerowej z wykorzystaniem specjalistycznego programu z zakresu architektury krajobrazu.

Podobne