Zajęcia dydaktyczne firmach budowlanych.

Zajęcia dydaktyczne firmach budowlanych.

Technicy budownictwa z klasy 2TB oraz technicy architektury krajobrazu z klasy 2TA  z nauczycielami p. Elżbietą Rodzeń i p. Kazimierzem Konewką w dniach 19 i 20 kwietnia wzięli udział  w kolejnych zajęciach dydaktycznych w ramach projektu  unijnego  „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”.

19 kwietnia odwiedziliśmy Firmę „Quick – mix” w Rawie Mazowieckiej, należącą do międzynarodowego koncernu „Sievert AG” . Zwiedzany Zakład jest drugim w Polsce obok Strzelina, oddziałem koncernu produkującym innowacyjne wyroby budowlane  z zakresu zapraw, tynków i farb.

Spotkanie z Kierownikiem Marketingu p. Karoliną Hiż oraz Kierownikiem Produkcji  P. Przemysławem Borzutem  umożliwiło uczestnikom wycieczki zapoznanie się z ofertą produktów, charakterystyką i ich zastosowaniem. Zwiedzanie Zakładu było okazją do bezpośredniej obserwacji  linii produkcji od przygotowania składników do konfekcjonowania produktów suchych i mokrych.

Więcej informacji o Firmie na stronie www.quick-mix.pl

20 kwietnia odwiedziliśmy Zakład Ceramiki Budowlanej w Owczarach pod Sulejowem. Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu P. Paweł Olszta zadbał o to aby zajęcia w Zakładzie były dla młodzieży cenną lekcją z zakresu przedmiotów zawodowych oraz historii regionu.

ZPC „Owczary” to producent ceramiki budowlanej o nowoczesnej technologii opartej na własnym surowcu. Mieliśmy możliwość zapoznania się z procesem produkcji rozpoczynając od wydziału przerobu surowców i formowania masy poprzez suszarnię do finalnego wypalenia ceramicznych elementów murowych w piecu tunelowym. Obserwacja całej linii produkcyjnej, która  jest zautomatyzowana i sterowana komputerowo była bardzo ciekawym doświadczeniem dla uczniów i opiekunów.

Dodatkowo uczestnicy zajęć zostali zaproszeni do zwiedzenia zabytku architektury romańskiej jakim jest zespół klasztorny Opactwa Cystersów, położony w Podklasztorzu – dzielnicy Sulejowa. Cystersi z sulejowskiego klasztoru prowadzili pierwszą na tym terenie cegielnię produkując cegły i dachówki wykorzystywane miedzy innymi do budowy klasztoru.

Więcej informacji o Firmie na stronie www.owczary.pl

 

Organizator : Elżbieta Rodzeń

 

 

 

Podobne