Włącz opcję: SOLIDARNOŚĆ

Włącz opcję: SOLIDARNOŚĆ

30 marca zainspirowani projektem „Włącz opcję: Solidarność” postanowiliśmy pomówić na temat solidarności zarówno – tej na poziomie naszych codziennych zachowań, jak i takiej którą łączymy z poczuciem jedności europejskiej. Na początek przywołaliśmy przykłady zachowań, które uważany za solidarne. Okazało się, że pojęcie to jest przez nas rozumiana na różne sposoby.

Rozpoczęliśmy więc od sprecyzowania, jak je postrzegamy, bo przecież jest ono dość pojemne i kryje w sobie wiele znaczeń. Nasze rozumienie tego zjawiska zestawiliśmy z wynikami ankiety, przeprowadzonej wcześniej wśród uczniów ZSP nr 8. Nasi koledzy za działaina solidarne uznali te, które budują dobro wspólnoty – na poziomie, rodziny, klasy, osiedla, kraju. Na głębszą refleksję pozwoliło także czytanie tekstów, które dostaliśmy do analizy. Pokazały one, że solidarność w praktyce to bardzo konkretne działania- czasem niezwykle od siebie odległe.

Efektem naszej pracy stała się gorąca dyskusja na temat czy warto w dzisiejszym świecie być solidarnym. Wygrali zwolennicy tej tezy i na znak zwycięstwa stanęli w pozie nawiązującej zarówno do solidarności jaki i do wygranej. Udało nam się również stworzyć nasze małe „dzieła sztuki”, dzięki którym mogliśmy choć przez chwilę pobyć w idealnej przestrzeni – solidarności, tolerancji, wolności i braterstwa. Warto zauważyć ,że każda z wymienionych wartości generuje kolejną. Z tej lekcji wynieśliśmy przekonanie, że warto być solidarnym, bo daje nam to poczucie wspólnoty niezbędne do właściwego funkcjonowania w grupie. Z drugiej jednak strony solidarność to też odpowiedzialność i przyjmowanie na siebie określonych zobowiązań. A to zadanie w dzisiejszym, tak podzielonym i niespokojnym świecie wydaje się być najważniejsze.

Co dalej? Najpierw solidarność tu i teraz – razem z naszym szkolnym wolontariatem.

Potem Parada Schumana 🙂 – mamy nadzieję.

Projekt „Solidarność” zrealizowała  klasa 1B III LO w ZSP nr 8 w Tomaszowie Maz, pod kierunkiem Pani Anety Kowalskiej w odpowiedzi na zaproszenie ogłoszone przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Fundację Schumana.

Fotorelacja: https://youtu.be/znlhR8UDI3M

Podobne