Sukces w III Edycji Biegu Siódmaka

Sukces w III Edycji Biegu Siódmaka

W dniu 21 marca 2017r. w 7 batalionie kawalerii powietrznej odbyła się III Edycja Biegu Siódmaka, w której udział wzięli żołnierze jednostek wchodzących w skład 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. ZSP nr 8 podjęła wyzwanie i jako jedyna z współpracujących z brygadą szkół, wzięła udział w tym biegu. Naszą reprezentację stanowili: Kacper Błaszczyk (II B), Paweł Kozłowski (IIIC), Kacper Borkowski i Patryk Muchlada (obaj II TB), pod opieką p.Piotra Dębickiego. Bieg rozgrywał się na dystansie 9 km z przeszkodami terenowymi. Do biegu przystąpiło 220 zawodników. Ekipa z Nadrzecznej, co wspólnie podkreślali organizatorzy, zaprezentowała się bardzo dobrze zajmując wysokie lokaty w tych wymagających zawodach. Wyniki naszych uczniów przedstawiały się następująco w klasyfikacji open:

4 miejsce- Patryk Muchlada (czas 33,52);

6 miejsce-Kacper Błaszczyk (czas 34,38);

61 miejsce-Kacper Borkowski (czas 40,33);

128 miejsce- Paweł Kozłowski (czas 43,52).

Wyniki całościowe:https://www.protimer.pl/bio/export/results_online/320/2467

Zawody zakończyły się wręczeniem nagród dla najlepszych zawodników i żołnierskim poczęstunkiem w postaci wojskowej grochówki przygotowanej przez żołnierzy kompanii logistycznej 7 bkpow. Wśród osobiście nagrodzonych przez ppłk. Piotra Wronę znalazł się również Patryk Mchlada, którego już na mecie zapraszano na kwalifikacje do służby zawodowej ;).

Serdecznie dziękujemy młodszemu chorążemu Mariuszowi Bartnickiemu, za organizację i współpracę.

Podobne