Finał wojewódzki Olimpiady Solidarności

Finał wojewódzki Olimpiady Solidarności

W środę 15 marca 2017r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi do olimpiady podeszło 42 uczniów z województwa łódzkiego. Naszą szkołę reprezentowali: Aleksandra Kot (IIIC), Klaudia Mazur i Mateusz Lizut (IIA), pod opieką p.Piotra Dębickiego. Pomimo braku awansu do finału centralnego warto podkreślić, że spośród 9 reprezentantów tomaszowskich szkół ponadgimnazjalnych drugi najlepszy wynik uzyskała Aleksandra Kot (IIIC). 

Więcej na:https://lodz.tvp.pl/29505251/olimpiada-solidarnosci-dwie-dekady-historii

 

Podobne