XXVII Seminarium „Problemy Ochrony Środowiska”

XXVII Seminarium „Problemy Ochrony Środowiska”

17.03.2017 odbyło się XXVII Seminarium Uczniowsko – Studenckie pt „Problemy Ochrony Środowiska”organizowane przez Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, w którym brali udział nasi uczniowie – A. Ornafa, A.Sołtys, K.Rybak, M.Siwek z kl II TA oraz B. Łyś (I TA), E. Rochala (IB), A.Kowalska i J.Pazurek (II B)

Wystąpili oni ze swoimi pracami w kategorii plakat i wynalazek ekologiczny. Podczas prezentacji w kategorii eko-wynalazek przedstawiony został pomysł wykorzystania terenów po-rekultywacyjnych jako stoków narciarskich oraz możliwość wykorzystania materiałów wtórnych do projektowania odzieży. Za swoją „Recyklingową rewię mody”: A.Kowalska i J.Pazurek otrzymały wyróżnienie. Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom pomysłów wykorzystanych podczas prezentacji.

Podobne