SZKOLNY DZIEŃ MATEMATYKI

SZKOLNY DZIEŃ MATEMATYKI

W Dniu Liczby Pi obchodziliśmy IV Szkolny Dzień Matematyki.

Klasy rywalizowały ze sobą w konkurencjach zespołowych i indywidualnych. Odbył się Turniej Matematyczny i szkolna gra  MATIGMA. Był gabinet zagadek matematycznych i wielka krzyżówka. W tym dniu w większości klas zamiast lekcji matematyki przeprowadzone zostały warsztaty matematyczne. Wszyscy uczniowie pisali dyktando matematyczne a na długiej przerwie można było skosztować ciasteczek w kształcie Pi.

Podsumowanie SDM i wręczenie nagród odbędzie się podczas najbliższego apelu szkolnego. Rozwiązania zagadek znajdują się w gablocie matematycznej. Prawidłowe odpowiedzi do dyktanda zostały wywieszone na drzwiach pracowni 103.

Spośród całej społeczności uczniowskiej ZSP nr 8 dwóch uczniów uzyskało z dyktanda wynik 10 punktów. Dla nich w dniu 17 marca 2017 roku odbędzie się dogrywka.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do matematycznej zabawy!

 

Podobne