Projekt w ZSP nr 8 cz. 3 – zajęcia specjalistyczne

Projekt w ZSP nr 8 cz. 3 – zajęcia specjalistyczne

W ramach projektu „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w ZSP nr 8” w ramach RPO WŁ 2014-2020, Działanie 11.3. Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe uczniowie Technikum nr 6 odbędą wycieczki do przedsiębiorstw z branży budowlanej, ogrodniczej, egergii odnawialnych.

Zapraszamy firmy transportowe do składania ofert na przewozy realizowane w ramach w/w projektu.

Szczegóły zapytania ofertowego zapytanie ofertowe – ZSP8 -11.3 – dojazdy_2

Podobne