Szkolenia zawodowe cz. 3

Szkolenia zawodowe cz. 3

Kolejny etap realizacji projektu Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w ZSP nr 8 to wizyty u pracodawców oraz ostatnia część szkoleń zawodowych. Na przełomie marca  i  kwietnia uczniowie Technikum nr 6 wezma udział w szkoleniach:

  1. Tworzenie harmonogramów robót budowlanych
  2. Pielęgnacja ogrodów
  3. BHP w budownictwie.

 

Wszystkie działania podejmowane w ramach realizowanego w naszej szkole projektu mają na celu m.in. podniesienie jakości kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami regionalnego rynku pracy, wzrost kompetencji zawodowych uczniów oraz rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły.

Podobne