Harmonogramy szkoleń w ramach projektu Nowoczesne szkolnictwo zawodowe

Harmonogramy szkoleń w ramach projektu Nowoczesne szkolnictwo zawodowe

Harmonogramy szkoleń prowadzonych w ramach projektu RPLD.11.03.01-10-0015/15 „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w ZSP nr 8”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie XI.3., dla uczniów i uczennic ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim.

 

Szkolenia zawodowe cz.1

 

Nazwa szkolenia Grupa Termin Godziny Sala Prowadzący
Dobór roślin TAK 29.10.2016 8:00-14:00 02 Katarzyna Majewska
Rysunek techniczny TBUD 29.10.2016 8:00-14:00 03 Marek Kowalski
Rysunek techniczny TOZE 29.10.2016 14:30-20:30 02 Marek Kowalski
Dobór roślin TAK 02.11.2016 8:00-14:00 02 Katarzyna Majewska
Rysunek techniczny TBUD 05.11.2016 8:00-14:00 02 Marek Kowalski
Rysunek techniczny TOZE 05.11.2016 14:30-20:30 02 Marek Kowalski
Dobór roślin TAK 09.11.2016 8:00-14:00 02 Katarzyna Majewska
Rysunek techniczny TBUD 10.11.2016 8:00-14:00 02 Marek Kowalski
Rysunek techniczny TOZE 10.11.2016 14:30-20:30 02 Marek Kowalski

 

Szkolenia zawodowe cz. 2

Nazwa szkolenia Grupa Termin Godziny Sala Prowadzący
Sam projektuję swój ogród TAK 16.01.2017 8:00-15:00 02 Katarzyna Majewska
BHP w budownictwie TBUD 16.01.2017 15:00-21:00 02 Katarzyna Sikora – Łępicka
Odnawialne źródła energii TOZE 16.01.2017 8:00-14:30 03 Krzysztof Wietrzny
Sam projektuję swój ogród TAK 17.01.2017 8:00-15:00 02 Katarzyna Majewska
BHP w budownictwie TBUD 17.01.2017 15:00-21:00 02 Katarzyna Sikora – Łępicka
Odnawialne źródła energii TOZE 17.01.2017 8:00-14:30 03 Krzysztof Wietrzny
Sam projektuję swój ogród TAK 18.01.2017 8:00-14:30 02 Katarzyna Majewska
BHP w budownictwie TBUD 18.01.2017 8:00-16:00 03 Katarzyna Sikora – Łępicka

Szkolenia zawodowe cz. 3

Nazwa szkolenia Grupa Termin Godziny Sala Prowadzący
BHP w budownictwie TOZE 25.03.2017 8:00-16:00 02 Katarzyna Sikora – Łępicka
BHP w budownictwie TOZE 27.03.2017 8:00-15:00 02 Katarzyna Sikora – Łępicka
BHP w budownictwie TOZE 28.03.2017 8:00-15:00 02 Katarzyna Sikora – Łępicka
Pielęgnacja ogrodów TAK 04.04.2017 8:00-16:00 02 Katarzyna Majewska
Pielęgnacja ogrodów TAK 05.04.2017 8:00-16:00 02 Katarzyna Majewska
Pielęgnacja ogrodów TAK 06.04.2017 8:00-16:00 02 Katarzyna Majewska
Tworzenie harmonogramów robót budowlanych TBUD 25.04.2017 8:00-16:00 02 Mariusz Kociemba
Tworzenie harmonogramów robót budowlanych TBUD 27.04.2017 8:00-16:00 02 Mariusz Kociemba
Tworzenie harmonogramów robót budowlanych TBUD 29.04.2017 8:00-16:00 02 Mariusz Kociemba

Podobne