Kongres polonistów i bibliotekarzy

Kongres polonistów i bibliotekarzy

„Ja Tobie a ty mnie” („Gra w statki” G. Wróblewskiego)– to główna myśl, która przyświecała organizatorom tegorocznego Kongresu, odbywającego się w Warszawie 25 listopada 2016 roku. Wybitni profesorowie, aktorzy, twórcy, redaktorzy, a wśród nich:prof. Halina Zgółkowa, prof. Tadeusz Zgółka,  Emilian Kamiński, Jacek Dehnel, Andrzej Maleszka, Grzegorz Miecugow czy dr Agnieszka Tomasik zwracali uwagę na tendencje zachodzące we współczesnym języku. Jako ważny zakres działań współczesnych pedagogów wskazano dbałość o poprawność polskiej mowy wśród uczniów. Podpowiadali, jak wykorzystać teksty kultury i nowe media do praktycznej nauki języka jako narzędzia efektywnej komunikacji.

W przerwie między tzw. panelami, każdy uczestnik mógł wziąć udział w rozmowie z prelegentami, którzy chętnie odpowiadali na pytania nauczycieli, jako specjaliści służyli radą.

Niezwykle wartościowy był wykład pana Tomasza Fijałkowskiego pt. „Rozwijanie kompetencji metodycznych nauczyciela w celu podniesienia poziomu wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych”. Z pewnością zostanie  wykorzystany jako cenny materiał dydaktyczny w pracy z młodzieżą ZSP nr 8. Udział w Kongresie wzięły panie: Izabela Szymańska i Monika Migała (na zdjęciu ze znanym współczesnym pisarzem Jackiem Dehnelem).

Podobne