XXX edycja OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTOŚCI BUDOWLANYCH

XXX edycja OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTOŚCI BUDOWLANYCH

W dniu 17.11.2016 r. odbył się etap szkolny jubileuszowej XXX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, w których uczestniczyli technicy budownictwa z klasy IV Tc ZSP nr 3 oraz zaproszeni technicy budownictwa z klasy 2TB z ZSP nr 8.

Do tegorocznego konkursu przystąpiło 15 uczniów, którzy rozwiązywali zadania o tematyce skorelowanej z podstawą programową kształcenia w obszarze budowlanym oraz poziomie wiedzy i umiejętności wystarczającej do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenia nauki przedmiotów zawodowych. Po sprawdzeniu prac wyłoniono zwycięzców zawodów.

Oto wyniki:

I miejsce    – Kacper Bloch      klasa IV Tc     ZSP nr 3

II miejsce   – Marcin Kryczka  klasa IV Tc     ZSP nr 3

III miejsce  – Karina Deredas  klasa 2TB       ZSP nr 8

Komitet Szkolny Olimpiady powołany przez Dyrektora ZSP nr 3 w osobach: Elżbieta Rodzeń, Dariusz Piotrowski i Przemysław Lemczak biorąc pod uwagę liczbę i wskaźnik procentowy uzyskanych punktów zaproponował aby w zawodach okręgowych, które odbędą się 4 marca 2017 r. w Warszawie wzięli udział Kacper Bloch i Marcin Kryczka.

Ostateczna decyzja zatwierdzająca kandydatów zostanie podjęta w styczniu 2017 r. przez Komitet Okręgowy Olimpiady w Warszawie.

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY !

Opiekun Olimpiady – Elżbieta Rodzeń

Podobne