Cudze chwalicie, swego nie znacie-konkurs

Cudze chwalicie, swego nie znacie-konkurs

 

Zapraszamy uczniów ZSP nr 8 do udziału w konkursie wiedzy na temat województwa łódzkiego i ziemi tomaszowskiej, którego organizatorem  jest Młodzieżowy Dom Kultury w Tomaszowie Maz. Zagadnienia konkursowe związane będą z historią i teraźniejszością, zabytkami, słynnymi postaciami, atrakcjami turystycznymi, a także władzą samorządowa i wpływem Unii Europejskiej na województwo łódzkie i ziemię tomaszowską. Konkurs będzie miał charakter indywidualny i będzie polegał na napisaniu testu składającego się z pytań zamkniętych i otwartych. Czas przeznaczony na wypełnienie testu to 45 minut. Następnie Komisja Konkursowa sprawdzi prace uczestników, którzy w tym czasie zostaną zaproszeni na słodki poczęstunek i 30 minutowa prezentację multimedialną na temat Parlamentu Europejskiego i jego wpływu na społeczność lokalną. Patronat honorowy nad konkursem: Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Jacek Saryusz – Wolski.

Do konkursu mogą zgłaszać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatu tomaszowskiego do dnia 25 listopada 2016 roku. Zgłoszenia przyjmowane będą w  sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Mościckiego 3 w godzinach 08.00- 18.00. pod numerem telefonu 506 467 260 luba droga elektroniczną: radop77@interia.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, szkołę oraz numer telefonu kontaktowego. Konkurs odbędzie się 30 listopada 2013 roku o godzinie 13.30 w sali widowiskowej MDK przy ulicy Mościckiego 3 w Tomaszowie Maz. 

Nagrody dla laureatów konkursu zostaną ufundowane przez: nagroda główna wyjazd do instytucji studyjnych Unii Europejskiej w Brukseli przez Posła do Parlamentu Europejskiego dr Jacka – Saryusz Wolskiego oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Tomaszowie Maz.

Dodatkowe informacje na temat konkurs udziela Radosław Pająk (tel. 506 467 260).

 

Podobne