Olimpiada Solidarności-termin i literatura

Olimpiada Solidarności-termin i literatura

Szkolny etap konkursu odbędzie się 22 listopada 2016 roku o godzinie 10.00. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas II liceum ogólnokształcącego.
Materiały źródłowe rekomendowane przez Komitet Merytoryczny do przygotowania się do etapu szkolnego IV edycji konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”.

Literatura obowiązująca:

1.Jerzy Eisler, Polskie miesiące, czyli Kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008
2.Jerzy Holzer, Solidarność 1980-1981: geneza i historia, Łódź 1990.
3.Andrzej Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski. 1939-1989, Warszawa 2006 lub Andrzej Friszke, Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2004 (rozdziały dotyczące lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych)

Pozycje książkowe przedstawione w punkcie 3 mają charakter alternatywny – każda z dwóch proponowanych książek dotyczy tego samego zakresu tematycznego lub porusza ten sam problem, więc jedna z nich wystarczy do zapoznania się z wymaganym materiałem.

Informacje szczegółowe: p.Piotr Dębicki.

Podobne