Konkurs wiedzy BHP : „Poznaj swoje prawa w pracy”

Konkurs wiedzy BHP : „Poznaj swoje prawa w pracy”

Rozstrzygnięcie etapu szkolnego
Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Kultura bezpieczeństwa”

W dniu 4.10.2016 r. Szkolna Komisja Konkursowa w składzie:

– dr inż. Katarzyna Sikora-Łępicka

– mgr inż. Elżbieta Rodzeń

– mgr Monika Morga

– Klaudia Bułka – przewodnicząca Samorządu Szkolnego

rozstrzygnęła etap szkolny Konkursu Plastycznego „Kultura bezpieczeństwa”.

Do konkursu przystąpiło 3 uczniów technikum architektury krajobrazu i 1 uczeń technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, którzy złożyli po jednej pracy konkursowej.

Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce – Martyna Matuszewska kl II Ta

II miejsce – Magdalena Jabrzyk kl I Ta

III miejsce – Bartosz Łyś kl I Ta

IV miejsce – Anna Kaczmarek kl II ta

Do etapu wojewódzkiego, który zostanie rozstrzygnięty w dniu 21.10.2016 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi, zostały wytypowane pierwsze 3 wymienione wyżej prace konkursowe.

Życzymy powodzenia.

I-miejsce

II-miejsce

III-miejsce

IV-miejsce

Podobne