Teatr antyczny

Teatr antyczny

10 października 2016 roku wszystkie klasy pierwsze pod opieką pań: Beaty Węglińskiej, Izabeli Szymańskiej i  Anety Kowalskiej  uczestniczyły w spektaklu zatytułowanym „Teatr antyczny”. Prosta fabuła przedstawienia, czyli spór między Ajschylosem i Sofoklesem, rozstrzygany nie bez powodu przez  Dionizosa – stała się wspaniałą okazją, aby w żartobliwy sposób utrwalić wiadomości z gimnazjum oraz wprowadzić wiele nowych treści. Dotyczyły one głownie rozwoju teatru greckiego, a także jego wpływu na literaturę i kulturę późniejszych epok.

Niecodzienna propozycja krakowskiej grupy teatralnej przypadła do gustu młodym widzom także dlatego, że aktorzy zaangażowali ich do współpracy. Nasi koledzy na potrzeby spektaklu tańczyli w orszaku Dionizosa czy też przemawiali słowami wielkich tragików greckich, zaś wszyscy widzowie stworzyli tak niezbędny przecież w tragedii greckiej chór. Była to bardzo ciekawa lekcja, a niektórzy z nas odkryli w sobie talent aktorski.

Podobne