ZSP 8 w miejskich obchodach rocznicowych

ZSP 8 w miejskich obchodach rocznicowych

Na zaproszenie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego młodzież ZSP nr 8 wzięła udział w uroczystościach patriotycznych z okazji 77 Rocznicy Agresji ZSRR na Polskę oraz Światowego Dnia Sybiraka, które miały miejsce w w sobotę 17.09.2016 r.  o godzinie 11.00 na dziedzińcu Kościoła NMP Królowej Polski przy  ul. Słowackiego. Uroczystość rozpoczęto od powitania uczestników i  okolicznościowej modlitwy. Uczestnicy złożyli kwiaty pod obeliskiem Sybiraków. Następnie wszyscy udali się pod pomnik w Hołdzie Zesłańcom Sybiru, zlokalizowanym przy rondzie Jana Pawła II przy ulicy O. Lange. Zapalono symboliczne  Światełko Pamięci, a młodzież złożyła 17 róż. W obchodach wzięła udział delegacja uczniów wraz z dyrektorem szkoły panem Tomaszem Migałą oraz opiekun samorządu uczniowskiego pan Sławomir Szymański. Julia Bardini, uczennica naszej szkoły, wystąpiła z niezwykle wzruszającą recytacją utworu poetyckiego.

Podobne