Zadanie miesiąca

Zadanie miesiąca

W pierwszy poniedziałek każdego miesiąca na gazetce matematycznej, będzie wywieszane zadanie miesiąca.

Rozwiązania zadania należy przynosić do p. Jolanty Piechoty. Za rozwiązanie zadania miesiąca uczeń  może otrzymać ocenę celującą za aktywność z matematyki (z wagą 1), jeśli spełni następujące warunki:

  • jako pierwszy przedstawi poprawne rozwiązanie zadania,
  • rozwiązanie zadania będzie jasne, precyzyjne i pełne, zaś forma graficzna estetyczna (najlepiej wydruk komputerowy),
  • udzieli poprawnych odpowiedzi na pytania dodatkowe zadane przez nauczyciela  dotyczące rozwiązania zadania (mające na celu zweryfikowanie samodzielności rozwiązania).

Rozwiązanie zadania wraz z imieniem i nazwiskiem ucznia, który otrzymał ocenę celującą zostanie wywieszone w gablocie obok sali 103.

Zadanie na wrzesień wyjątkowo zostanie wywieszone w poniedziałek 19 września 2016 roku. Zachęcamy wszystkich uczniów ZSP 8 do zmierzenia się z zadaniami.

 

Podobne