Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami

W dniu 19 września 2016, tj. poniedziałek, odbędą się zebrania z rodzicami wg. następującego harmonogramu:

Rodzice klas III – godz. 16.15 – korytarz I piętro – informacje o egzaminie maturalnym;
Rodzice klas I, II, III – godz. 16.30 – spotkania z wychowawcami;
17.00 –  17.30  konsultacje z nauczycielami;

17.15 –  zebranie „trójek” klasowych rodziców.

Przydział sal na zebrania i konsultacje pedagogiczne zostanie wywieszony na tablicach informacyjnych w szkole i podany na naszej stronie internetowej wkrótce.

Podobne