Kolejne staże rozpoczęte!

Kolejne staże rozpoczęte!

W dniu wczorajszym kolejna grupa uczniów Technikum nr 6 rozpoczęła staż w ramach projektu RPLD.11.03.01-10-0015/15 Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w ZSP nr 8 współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe. Tym razem grupa młodzieży w zawodzie technik architektury krajobrazu będzie zdobywać szlify w Zakładzie Konserwacji Zieleni Pana Jerzego Zysiaka. Staż w tak wszechstronnej firmie pozwoli naszym uczniom na poznanie różnych tajników sztuki ogrodnictwa.

Stażyści,  pod uważnym kierunkiem Pana Jerzego Zysiaka, będą wykonywać prace przy rewitalizacji zabytkowego parku w Lipiu, gdzie Zakład Urządzania i Konserwacji Zieleni spółka cywilna Jerzy Zysiak, Radosław Zysiak, Izabela Święcka jest głównym wykonawcą projektu.

Rozpoczął się również trzeci tydzień staży zawodowych prowadzonych w ramach projektu  „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w ZSP nr 8” dla uczniów klasy budowlanej oraz energii odnawialnej.

W dniu 19.07.2016 r. koordynator projektu pani Wioletta Madej oraz nauczycielka przedmiotów zawodowych budowlanych pani Elżbieta Rodzeń odwiedziły techników budownictwa odbywających staż w Firmie Budowlanej Getmar.
Obecnie uczniowie biorą udział w pracach ogólnobudowlanych związanych z wykonywaniem podpiwniczenia budynku biurowo-administracyjnego realizowanego przez Firmę Getmar dla Gminy Tomaszów Mazowiecki.

Również techników urządzeń i systemów energetyki odnawialnej odwiedziliśmy w firmie Projekt Solartechnik. Uczniowie uczą się pracy na podstawowych programach służących do np. tworzenia koncepcji instalacji fotowoltaicznej.

Z rozmów przeprowadzonych z kierownictwem budowy, opiekunami stażystów w Projekt Solartechnik oraz z uczniami wynika, że ustalony program stażu jest realizowany bez zakłóceń a pracodawcy i stażyści są zadowoleni ze współpracy.

Życzymy powodzenia.

 

Podobne