Staże w ramach projektu Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w ZSP8 rozpoczęte.

Staże w ramach projektu Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w ZSP8 rozpoczęte.

Pracowite wakacje dla uczniów Technikum nr 6.

W dniu dzisiejszym tj. 4.07.2016 grupa uczniów naszego technikum rozpoczęła staże zawodowe w ramach projektu RPLD.11.03.01-10-0015/15 „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w ZSP nr 8” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe.

5 uczniów z klasy technik budownictwa rozpoczęło swój staż w tomaszowskiej firmie budowlanej Getmar. Stażyści najpierw przeszli badania oraz szkolenie BHP. Przez kolejnych 4 tygodnie będą uczyć się zawodu pod okiem profesjonalistów. Zdobyta wiedza oraz umiejętności z pewnością przydadzą się podczas zdobywania kwalifikacji zawodowych oraz w przyszłości w pracy.

Również 4.07.2016 – 2 uczniów oraz 1 uczennica klasy technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,  rozpoczęli staż w firmie Solar-Projektechnik w Czerniewicach. Oni również przeszli badania oraz szkolenie BHP. W nowoczesnej firmie będą uczyć się instalacji ogni fotowoltaicznych.

Obydwie współpracujące z naszą szkołą firmy życzliwie oraz bardzo profesjonalnie przyjęły uczniów.

Kolejni stażyści naszego technikum  klasy technik architektury krajobrazu rozpoczną staże 19.07.2016 w tomaszowskiej firmie Urządzania i Konserwacji Zieleni J. Zysiaka.

 

Podobne