TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK BUDOWNICTWA

SZKOŁA ZAWODOWA – dobry wybór!

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYDH NR 8 – bardzo dobry wybór!

TECHNIKUM BUDOWLANE – wybór NAJLEPSZY!

 • To, że w technikum budowlanym trzeba się uczyć – wie każdy kto rozważa wybór takiej szkoły.
 • To, że w technikum budowlanym można zdobyć trzy kwalifikacje – wie każdy kto zagląda na stronę www.zsp8.eu.
 • To, że na „budowlańców” po skończeniu szkoły czeka praca – wie każdy kto czyta prasę lub informacje na stronach internetowych.
 • To, że technicy budownictwa od 2015 r. mogą uzyskać uprawnienia budowlane do wykonawstwa – wie każdy kto interesuje się tym zawodem.

A czy wiesz, że tomaszowscy „młodzi budowlańcy”:

 • Mają bardzo dobrą zdawalność na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe i w zawodzie– poziom 80%.
  Uczestniczą z sukcesami w Olimpiadach Wiedzy i Umiejętności Budowlanych oraz „Buduj z Pasją”.
 • Od lipca 2016 r. będą odbywali płatne praktyki zawodowe w tomaszowskich firmach budowlanych w ramach projektu unijnego.
 • Będą uczestniczyli w specjalistycznych wykładach i warsztatach. prowadzonych na Politechnice Łódzkiej w ramach projektu unijnego.
 • Będą uczyli się teoretycznych przedmiotów zawodowych budowlanych w pracowniach odnowionych i doposażonych w ramach projektu unijnego.
 • Będą uczestniczyli w wycieczkach dydaktycznych do Firm pracujących na rzecz budownictwa.
Zostań naszym uczniem, a uzyskasz Dyplom technika i konkretny zawód.

Jako absolwent technikum budowlanego możesz:

 • Po spełnieniu określonych warunków uzyskać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w ograniczonym zakresie przy kierowaniu robotami budowlanymi.
 • Być zatrudnionym w: przedsiębiorstwach budowlanych, zakładach produkujących wyroby budowlane, działach zajmujących się technicznym utrzymaniem zasobów budowlanych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.
 • Prowadzić własną działalność gospodarczą.
 • Podjąć dalszą naukę na studiach.

 

ER

Podobne