TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

SZKOŁA ZAWODOWA – dobry wybór!
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 8 – bardzo dobry wybór!
TECHNIKUM Architektury Krajobrazu w ZSP nr 8 – najlepszy wybór!

To, że w technikum trzeba się uczyć – wie każdy kto rozważa wybór takiej szkoły.
To, że w technikum architektury krajobrazu można zdobyć dwie kwalifikacje – wie każdy kto zagląda na stronę www.zsp8.eu.

A czy wiesz, że:

  • Uczestniczą w konkursach organizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy, Politechnikę Łódzką a związanych z bezpieczeństwem w środowisku pracy i ochroną środowiska.
  • Od lipca 2016 r. będą odbywali płatne praktyki zawodowe w tomaszowskich firmach związanych z kształtowaniem krajobrazu w ramach projektu unijnego.
  • Będą uczestniczyli w specjalistycznych wykładach i warsztatach. prowadzonych na Filii Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku: Leśnictwo w ramach projektu unijnego.
  • Będą uczyli się teoretycznych przedmiotów zawodowych w pracowniach odnowionych i doposażonych w ramach projektu unijnego.
    Będą uczestniczyli w wycieczkach dydaktycznych do Palmiarni, Arboretum oraz Szkółek Leśnych.
  • Będą uczestniczyli we wspólnym projekcie wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 13 dotyczącym zagospodarowania terenu wokół szkoły.

 

Zostań naszym uczniem, a uzyskasz Dyplom technika i konkretny zawód.

Jako absolwent technikum architektury krajobrazu możesz:

  • Być zatrudnionym w: przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem terenów zieleni, zakładach produkujących materiał roślinny (szkółki) oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.
  • Prowadzić własną działalność gospodarczą.
  • Podjąć dalszą naukę na studiach.

Podobne