TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 • Już nie od dziś wiadomo, że zawód ten jest zawodem przyszłości.
 • Ludzie coraz częściej korzystają z instalacji OZE.
 • Gdy nadejdzie prawdziwy BOOM na instalację OZE, braknie rąk do pracy.
 • A my, wykształcamy fachowców w tej dziedzinie.

A czy wiesz, że uczniowie technikum „OZE”:

 • Brali udział w turnieju maszyn wodnych i zajęli wysokie miejsce.
 • Od lipca 2016 r. będą odbywali płatne praktyki zawodowe w firmach zajmującymi się OZE w ramach projektu unijnego.
 • Będą uczestniczyli w specjalistycznych wykładach i warsztatach. prowadzonych na Politechnice Łódzkiej w ramach projektu unijnego.
 • Będą uczyli się teoretycznych przedmiotów zawodowych w pracowniach odnowionych i doposażonych w ramach projektu unijnego.
 • Będą uczestniczyli w wycieczkach dydaktycznych do Firm pracujących na rzecz OZE.

Zostań naszym uczniem, a uzyskasz Dyplom technika i konkretny zawód.

Absolwenci technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą:

 • Pracować w budownictwie i energetyce, w doradztwie energetycznym, w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz w administracji publicznej na stanowiskach nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem OZE.
 • Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne firmy, w szczególności w obszarze małych, zdecentralizowanych instalacji.
 • Mogą organizować i wykonywać prace związanych z montażem i obsługą systemów energetyki odnawialnej a także sporządzać kosztorysy, oferty i umowy dotyczące montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
 • Podjąć dalszą naukę na studiach.

Podobne