Zbiórka nakrętek

Zbiórka nakrętek

img_20160422_085500W drugim semestrze w ZSP nr 8 ponownie odbyła się zbiórka nakrętek przeznaczona na leczenie i rehabilitację Daniela Jachimowskiego. Akcja została zorganizowana przez Szkolne Centrum Wolontariatu pod kierunkiem opiekuna Anety Albrecht-Geszcz.

Komisja SCW dokonała zważenia nakrętek, zebrano 11 kg.

 

komentarze

Podobne