Spotkanie z historią najnowszą Polski

Spotkanie z historią najnowszą Polski

W ubiegły czwartek 19 maja 2016r. w siedzibie tomaszowskiego oddziału Archiwum Państwowego przy ul. Spalskiej 120 w Tomaszowie Mazowieckim, odbyło się kolejne spotkanie z historią najnowszą Polski, w którym wzięły udział uczennice klasy II B pod opieką p.Piotra Dębickiego. Tematem przewodnim była działalność Zbrojnego podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej w Tomaszowie Mazowieckim i jego okolicy. Prelegentem był p.Jarosław Pązik – miłośnik i badacz dziejów regionu tomaszowskiego. Oprócz szczegółowej analizy działalności tomaszowskich Żołnierzy Wyklętych, zebrani mogli również poznać metody miejscowych organów władzy bezwzględnie zwalczających podziemie niepodległościowe. Ciekawym elementem prelekcji było też obalenie mitu „czerwonego Tomaszowa”, w dwudziestoleciu międzywojennym, lansowanego przez władze komunistyczne i ich ideowych spadkobierców po 1945r.

Podobne