Praca w ochronie środowiska i OZE – konferencja

Praca w ochronie środowiska i OZE – konferencja

We wtorek 12 kwietnia 2016r. uczniowie ZSP nr 8 wzięli udział w konferencji Praca w ochronie środowiska i OZE: Kariera przyjazna środowisku zorganizowanej na UKSW w Warszawie. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (liceum o profilu przyrodniczym oraz technikum z tematycznymi przedmiotami zawodowymi) była to doskonała okazja do rozważenia kontynuowania edukacji na studiach o profilu ochrona środowiska, inżynieria środowiska, energetyka i energetyka odnawialna. Obecni byli przedstawiciele sektora publicznego, prywatnego i organizacji pozarządowych. W trakcie wystąpień słuchacze dowiedzieli się m.in. o: warunkach pracy w małych i dużych firmach branżowych (Meritum Competence, Ambiens), funkcjonowaniu i działaniach Generalnej i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, uczestnictwie w Turnieju Maszyn Wiatrowych i Wodnych, udziale w programach stypendialnych i stażach zagranicznych (DBU), działalności Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska i portalu internetowego Teraz Środowisko. Prelegenci na własnych przykładach opowiadali o możliwościach rozwoju kariery w tym dynamicznie rozwijającym się sektorze gospodarki.

Opiekę sprawowali: p.Agnieszka Ziółek, p.Piotr Dębicki oraz z ramienia organizatorów p.Aleksandra Góralczyk.

 

Podobne