WYMAGANE DOKUMENTY

WYMAGANE DOKUMENTY

W procesie rekrutacji wymagane są następujące dokumenty:

1. Podanie – wniosek określający kierunki kształcenia – wydrukowane w oparciu o system rekrutacji.
2. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
4. Dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie, o wym. 30 x 42 mm).
5. Karta zdrowia ucznia.
6. Zaświadczenie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy Technikum nr 6).

komentarze

Podobne

Rekrutacja 2017

Rekrutacja 2017

Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym do III LO oraz T6.    Ostateczne listy przyjętych zostaną wywieszone w…