WYMAGANE DOKUMENTY

WYMAGANE DOKUMENTY

W procesie rekrutacji wymagane są następujące dokumenty:

1. Podanie – wniosek określający kierunki kształcenia – wydrukowane w oparciu o system rekrutacji.
2. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
4. Dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie, o wym. 30 x 42 mm).
5. Karta zdrowia ucznia.
6. Zaświadczenie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy Technikum nr 6).

komentarze

Podobne