HARMONOGRAM REKRUTACJI

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Kandydaci do klas pierwszych objęci są elektronicznym naborem do szkół ponadgimnazjalnych i składają dokumenty zgodnie z Zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty.

  1. Składnie wniosku o przyjęcie do szkoły:

– w postępowaniu rekrutacyjnym  od dnia 22 maja 2017  do dnia 21 czerwca 2017 godz. 12:00,

– w postępowaniu uzupełniającym od dnia 12 lipca 2017 godz. 12:00 do dnia 14 lipca 2017 godz. 12:00.

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły (wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – od dnia 23 czerwca 2017 do dnia 27 czerwca 2017 godz. 12:00

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów:

– w postępowaniu rekrutacyjnym  do dnia 29 czerwca 2017,

– w postępowaniu uzupełniającym do dnia 17  lipca 2017.

4.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęci do III LO i Technikum nr 6:

– w postępowaniu rekrutacyjnym  w dniu 3 lipca 2017 do godz. 12:00,

– w postępowaniu uzupełniającym w dniu 7 sierpnia 2017 do godz. 12:00.

5. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Technikum nr 6, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły:

– w postępowaniu rekrutacyjnym  od dnia 23 czerwca 2017 godz. 12:00 do dnia 5 lipca 2017,

– w postępowaniu uzupełniającym w dniu 7 sierpnia 2017 do godziny 15:00.

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku Technikum nr 6, także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu:

–  w postępowaniu rekrutacyjnym  od dnia 3 lipca 2017 godz. 12:00 do dnia 10 lipca 2017 godz. 12:00,

– w postępowaniu uzupełniającym od dnia 8 sierpnia 2017 godz. 12:00 do dnia 10 sierpnia 2017 godz. 15:00.

7.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do III LO i Technikum nr 6:

– w postępowaniu rekrutacyjnym  w dniu 11 lipca 2017 do godz. 12:00,

– w postępowaniu uzupełniającym w dniu 11 sierpnia 2017 do godz. 12:00.

8. Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły za pośrednictwem organu prowadzącego o liczbie wolnych miejsc w szkole:

– w postępowaniu rekrutacyjnym  dnia 11 lipca 2017 od godz. 12:00

– w postępowaniu uzupełniającym niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym, nie później niż do dnia 11 sierpnia 2017 godz. 15:00.

 

komentarze

Podobne

Rekrutacja 2017

Rekrutacja 2017

Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym do III LO oraz T6.    Ostateczne listy przyjętych zostaną wywieszone w…