Ja i moja Mała Ojczyzna

Ja i moja Mała Ojczyzna

Jak co roku zapraszamy wszystkich uczniów ZSP nr 8 do udziału w XI Powiatowym Konkursie Literacko-Plastycznym pt.:„Ja i moja Mała Ojczyzna – tajemnice ziemi tomaszowskiej” organizowanym przez Miejską Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Mazowieckim pod Patronatem Starosty Powiatu Tomaszowskiego – p.Mirosława Kuklińskiego. Uczestnicy mogą składać prace literackie (np. opowiadanie, esej, list, wiersz) lub plastyczne (np. plakat, rysunek, folder, album fotografii) tematycznie związane z hasłem konkursu. Organizator w XI edycji Konkursu, odwołuje się do zagadnień związanych z życiem kulturalnym,literackim i społecznym mieszkańców naszego regionu. Temat może przedstawiać zarówno teraźniejszość, jak i historię, ważne, aby odkrywać i pokazywać wszystko to, co do dnia dzisiejszego jest mało znane. Pragniemy zachęcić młodzież do poszukiwania ciekawych miejsc, osób i tradycji. Do odkrywania nowych, ważnych dla życia lokalnej społeczności zagadnień. Jury powołane przez Organizatora przyzna nagrody rzeczowe w czterech kategoriach: praca literacka: poezja i proza oraz praca plastyczna: rysunek i inna forma w podziale na dwie grupy wiekowe: uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Prace należy dostarczyć do p.Piotra Dębickiego i p.Grażyny Góralczyk do 29 kwietnia 2016r.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 17 czerwca 2016r.

 

Podobne