XXVI Seminarium Uczniowsko-Studenckie pt „Problemy Ochrony Środowiska”

XXVI Seminarium Uczniowsko-Studenckie pt „Problemy Ochrony Środowiska”

17.03.2016 odbyło się XXVI Seminarium Uczniowsko-Studenckie pt „Problemy Ochrony Środowiska”organizowane przez Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, w którym brali udział nasi uczniowie. Wystąpili ze swoimi pracami w kategorii plakat.
W tym roku podczas seminarium uczestnicy mogli również wziąć udział w laboratoriach związanych z ochroną i inżynierią środowiska.
Uczniowie uczestniczyli w następujących laboratoriach:
Laboratorium Wentylacji, klimatyzacji i ciepłownictwa
Laboratorium nanotechnologii i energii wodorowej
Laboratorium technologii wody i ścieków
Laboratorium procesów podstawowych

Zapoznali się tam m.in. z urządzeniami wykorzystującymi energię słoneczną i cieplną gleby, jak również metodami oczyszczania ścieków czy wykorzystania energii wodorowej. Częściowo sami mogli spróbować przeprowadzić doświadczenie oraz wygrać drobne gadżety odpowiadając na pytania związane z pokazem.

Oto krótka relacja fotograficzna

Podobne