Rozwiązanie zadania z turnieju

Rozwiązanie zadania z turnieju

W firmie pracuje tylko 11 mężczyzn !!!

Przyjmijmy oznaczenie m – liczba mężczyzn pracujących
w firmie bez dyrektora.

Liczba kobiet pracujących w firmie wynosi 2m.

Każda kobieta wysłała 3m kartek:

2m-1  kartek do pozostałych kobiet,

  m +1  kartek do mężczyzn (wliczamy tutaj dyrektora).

Kobiety wysłały  łącznie 2m∙3m = 6m²  kartek.

Każdy mężczyzna (oprócz dyrektora) wysłał 3m kartek:

  2m  kartek do kobiet

  m  kartek do mężczyzn (wliczamy tutaj dyrektora).

  Mężczyźni wysłali  łącznie m∙3m = 3m²  kartek.

Wysłano 3m² + 6m² = 9m² kartek.

9m² = 900,   m² =100,   m = 10.

Odpowiedź: w firmie pracuje 11 mężczyzn (10 + 1 dyrektor).

Podobne