Konkurs wiedzy obywatelskiej – zestaw VII

1. Prezydentem USA w latach 1989 – 1993 był ……………………………..
2. Kto wypowiedział te słowa „ Miałem sen, że czworo moich dzieci będzie pewnego dnia żyło w państwie, gdzie nie będą one oceniane ze względu na kolor skóry, lecz ze względu na cechy charakteru”?
3. Kto jest autorem książki „Uwagi o rewolucji we Francji ”, która stała się biblią konserwatystów?
4. Kto jest autorem koncepcji Europy Ojczyzn?
5. Filozof, myśliciel polityczny, żył w latach 1588-1679. Zwolennik absolutyzmu. Twierdził, że stan natury charakteryzował się wojną wszystkich ze wszystkimi i dlatego ludzie musieli oddać swą wolność w ręce władcy.
6. Kodeks Hammurabiego ogłoszony około 1750r. p.n.e. Opierał się na zasadzie potocznie zwaną „oko za oko, ząb za ząb”. Jaką nazwę nosi to prawo?
7. Unia Europejska formalnie powstała na podstawie traktatu podpisanego w roku ………….. w miejscowości ………………………
8. Państwo niedemokratyczne, w którym nie funkcjonują ograniczające władzę reguły prawne, nosi nazwę ………………………………………..
9. Jaką nazwę nosi parlament Danii?
10. 15.II 1991r. Czecho-Słowacja Polska i Węgry podpisały dokument, który zapoczątkował funkcjonowanie tzw. ………………………………..

Ostateczny termin oddania testu – 15 marzec 2016
G. Góralczyk

Podobne